Test av R290 och HFO  visar att R290 är bättre. Det är webbtidningen Hydrocarbons21, som specialiserar sig på köldmedier, som skriver om ett nytt, italienskt forskningsresultat.  University of Padova har nyligen publicerat vad man kommit fram till vid en jämförelse av R290 och flera HFO, bl.a. R32. Forskningsresultatet visar att R290 har en bättre potential än HFO när det gäller värmeöverföring.

Forskarna vid det italienska universitet kom till denna slutsats efter en serie tester av värmeöverföringsprestanda under kondensering och förångning och tryckfallstest av nya fluorbaserade köldmedier. 4 separata köldmedier testades och visade att R290 (propan) hade störst potential att ersätta särskilt R32, som ofta används i kyl- och värmeapplikationer.

R32 är anses av somliga aktörer i HVAC & R-branschen som det mest intressanta alternativet när det gäller att svara upp mot de krav som ställs i EU:s F-gasförordning.

“R32 och R290 har ungefär lika hög värmeöverföringskoefficient (…) den genomsnittliga koefficienten för R290 är 6% högre”, enligt forskningsrapporten.  Forskarna avslutade med att konstatera att propan är det köldmedium som mest liknar R32 och kräver samma fyllning – vilket gör den till ett effektivt köldmedium.