Login

[ajax_login]

Take 5: Sandro Ruffato

Namn : Sandro RUFFATO
Befattning : verkställande direktör
Företag : ClimaCool SAS


När och hur började du din karriär inom HVAC & Refrigeration?

Jag började min karriär 1988 på franska Unité Hermétique (numera Tecumseh Europe), på divisionen för hermetiska kompressorer och kondensoraggregat. Efter flera befattningar som fabrikschef och andra chefsposter, tog jag över som vd år 2007.

Under alla dessa år kunde jag se de enorma utmaningar som branschen ställdes inför, särskilt ur miljösynpunkt.

Vilken befattning har du nu?

I februari 2014 tog jag över ett HVAC-företag, ClimaCool SAS, som specialiserat sig på installation och underhåll av HVAC-system, och som är särskilt närvarande inom inom tjänste- och industrisektorn.

Företaget – med ett trettiotal personer – har många av sina viktigaste kunder i bank-och laboratoriebranschen, men även hos större bostadsförvaltare.

Vad förvånade dig (eller kanske till och med fortfarande förvånar dig) i ditt arbete?

Ett exempel på vad som dagligen får mig att häpna är den extraordinära tekniska mångfald som används inom alla områden: produktion, transport och drift, ett annat är de enorma framsteg som gjorts för att begränsa miljöpåverkan vid användning av energi och vätskor.

Vad tror du är branschens största utmaning?

Den största utmaningen är att uppfylla samhällets växande förväntningar, både när det gäller komfort och välbefinnande, och samtidigt svara upp mot kraven på minskade miljöeffekter.

Insatserna är ännu viktigare när det gäller kylsystem. Beroende på var man befinner sig på jorden, förstörs mellan 20 och 40% av mat på grund av brister i kylkedjan.

Vad ger du för råd till en nybörjare i branschen?

Detta är en mycket teknisk industri, alltifrån konstruktion, installation och drift. Det är viktigt att kontrollera alla aspekter för att uppnå kundens eller slutanvändarens förväntningar.

Var passionerad. Det är en bransch som bidrar till människors välbefinnande, med där ekonomin samtidigt spelar en viktig roll.

background