Silicon PV 2015/Konstanz (Tyskland) 23-25 mars 2015
Silicon PV 2015 är den 5:e internationella konferensen om solceller av silicon, och kommer att fokusera på avancerad teknik, material och koncept för solceller och moduler.
Kontakt: PSE AG, Beatrix Feuerbach, telefon: 0049-761479140, fax 0049-49761479140, info@siliconpv.com