Den franska HVAC-marknadens försäljningsresultat för första halvåret 2014

FRANKRIKE – De franska organisationerna APMA och PAC & Clim’Info presenterade försäljningsresultaten av luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar fr.o.m. januari t.o.m. augusti 2014.
– Försäljningen av mono/multi split luftkonditioneringsaggregat på mer än 17,5 kW minskade med 12%, med en tillväxt på 19% mellan januari och april och en nergång på 24% från maj till augusti. Enligt Mr Julien Masson, från CAP & Clim’Info, svarade servicesektorn för en ökning på 3% innan tillväxten avtog under maj-augusti.
– En övergripande tillväxt på 3% återfanns på VRF-marknaden med en ökning på 10% mellan januari och april.
– Försäljningen av luftbehandlingsaggregat gick ner med 3% . Försäljningen av vattenkylda kylaggregat ökade med 14%.
– Försäljningen av chillers ökade med 16% med en ökning på 27% av systemen vatten/vatten och en ökning på 14% av dem med luft/vatten. Thomas Vendasi PAC & Clim’Info ville påminna om att försäljningen för denna typ av utrustning har varit dålig under andra halvåret av 2013. Marknaden har inte ens nått försäljningssiffrorna för samma period under 2009. Försäljning av små R22- enheter har i hög grad bidragit till den ökade försäljningen.
– Försäljningen av takmonterade system har ökat med 15%.
– Försäljningen av värmepumpsenheter utomhus luft/luft med kapacitet mindre än 17,5 kilowatt ökade med 5% för monosplit och 4% för multisplit medan inomhusenheterna ökade med 3%. Stephanie Gauthier från PAC & Clim’Info menade att marknaden gynnats av vädret i början av sommaren. En tillväxt på 7% noterades under det andra halvåret. En tillväxt på 8% konstaterades för monosplit och 4% för multisplit.
– Värmepumpar luft/vatten ökade med 33%. Charlotte Brunello från DAIKIN Airconditionning France påpekade att halvårets senare del varit bättre än början av året. Försäljningen av värmepumpar monoblock ökade med 29% mellan maj och augusti. Denna ökning har kompenserat den lägre försäljningen i slutet av april. Värmepumpar med split-system ökade sin försäljning med 46%. Denna ökning var 39% för monoblock respektive 97% för mindre split-enheter.
– Försäljningen för värmepumpar för jordvärme sjönk med 21% för aggregat mark/mark, 48% för jorden/vatten, 10% för saltlösning/vatten och slutligen 30% för vatten/vatten.
– Marknaden för värmepumpar inom sanitetssektorn ökade med 54%.