Forum on energy efficiency & renewable energy in South-East Europe

11e exhibition and forum on energy efficiency and renewable energy in South-East Europe/Sofia (Bulgarien) 11-13 mars 2015
2015 års upplaga arbetar för att främja den senaste utvecklingen på energifronten och uppmuntra storskalig imlementering i sydöstra Europa. Det finns utrymme för att nätverka med internationella och lokala aktörer inom branschen, forskningscentra och universitet.
Kontakt: Via Expo, telefon: 00359-32960011, fax 00359-32966813, office@viaexpo.com