IIR håller konferens om hållbarhet och kylkedja i Aukland

NYA ZEELAND – I början av april håller IIR (International Institute of Refrigeration) för fjärde gången en internationell konferens om hållbarhet och kylkedja. I år hålls kongressen vid Massey University Campus, Auckland, Nya Zeeland. Det är första gången som Nya Zeeland är värd för den prestigefyllda konferensen och man välkomnar en internationell publik som består av forskare och representanter från näringslivet.

International Institute of Refrigeration är för närvarande den enda oberoende, neutrala mellanstatliga organisation som behandlar vetenskap och teknik inom kylbranschen. Nyckelfrågor som behandlas av IIR inkluderar: livsmedelssäkerhet, hälsa, energisparande och energieffektivitet, global uppvärmning och uttunning av ozonskiktet.

IIR:s konferens, som äger rum vartannat år, har enligt IIR:s website, välförtjänt gott rykte och attraherar internationella, viktiga aktörer från branschen. Kongressens syfte är att presentera forskning och utveckling som ligger i den absoluta framkanten inom hållbarhet, kylning inom särskilt detaljhandel och kylkedjan i stort.

Den mellanstatliga organisationens  konferens om hållbarhet och kylkedja delas i årets version in i tre huvudkategorier, nämligen: kylutrustning i kylkedjan, övervakning, utvärdering och kravuppfyllnad och slutligen utvecklingen av hållbarhet.

För kategorin om kylutrustning i kylkedjan kommer konferensen att ta upp frågor som innovativ design av processutrustning, framsteg inom industriell kylning, lagring och transport, frysdiskar för detaljhandeln, kylutrustning av hushållstyp och slutligen kylkedjan i utvecklingsländerna.

Kategorin som avhandlar övervakning, utvärdering och kravuppfyllnad kommer att ta upp ämnen som anordningar för övervakning och prestanda, hantering av s.k. “big data” och analysera kylkedjans förutsättningar, produktanpassning som svarar mot olika förhållanden, förutsägbarhet gällande livsmedelskvalitet och säkerhet samt korrigerande åtgärder i kylkedjan.

Kategorin om hållbarhet är avsedd att diskutera aktuella frågor som industrin ställs inför, som t.ex. integreringen av värme- och kylutrustning och värmepumpar, köldmedier, läckagekontroll, innovativ teknik, livscykelanalys av kylkedjans system och analys av distributionskedjan, energieffektivitet i kylkedjan och förnybara energikällor inom densamma.