LONDON ANORDNAR INTERNATIONELL KONFERENS OM KOMPRESSORER

STORBRITANNIEN – Den 9: e årgången av INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPRESSORS AND THEIR SYSTEMS kommer att äga rum i City University London, med start den 7 september för att avslutas tre dagar senare, alltså den 9 september 2015.

Konferensen hålls i Mermaid Conference Centre i City University, London. En två dagar lång kurs på ämnet Computational Fluid Dynamics in Rotary Positive Displacement Machines, hålls den 5 till 6 september och föregår alltså själva konferensen.

Deltagare och medverkande vid konferensen kommer bland annat från forskningsorganisationer, försäljningsorganisationer, tillverkare, leverantörer av utrustning och användare av kompressorer, expansionsturbiner, pumpar och system. Konferensen, som för övrigt hålls vartannat år, kommer att anordna ett forum för att diskutera utvecklingen, marknadens framtida utmaningar och potentiella möjligheter inom luft-, gas- och kylsektorerna.

De två första dagarna av konferensen kommer främst att ägnas åt presentationer av forskning och teknisk dokumentation, medan den sista dagen, som arrangörerna kallar “Industry Day”, kommer att handla om industrins svar på förändringar gällande teknik- och marknadskrav.

För mer information, se www.city.ac.uk/compressorsconference