AHRI publicerar rapport om återvinningsprogram av köldmedier

USA – AHRI (Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute) har lanserat en rapport om återvinningsprogram av köldmedier. Den amerikanska branschorganisationen har på sin webbsida informerat om att man sammanställt en rapport om sitt senaste forskningsprojekt, ett projekt om hur man organiserar återvinningsprogram av köldmedier i olika delar av världen. Forskningsprojektet och rapporten har titeln “AHRI 8018: Review of Refrigerant Management Programs”.

AHRI:s forskningsprojekt har granskat hur återvinningsprogram för köldmedier administreras och sköts i på olika platser i världen. Man har utvärderat vilka program som fungerar bäst och effektivast och som är lämpligast att anpassa och implementera i USA.

Forskningsgruppen har granskat flera länder eller regioner: Australien, Kanada, Kalifornien, Europa, Japan, Storbritannien och andra delar av USA. I rapporten ingår dessutom en genomgång av den kinesiska och brasilianska köldmediemarknaden, som är i full expansion. Målet med forskningsprojektet är att beskriva hur hanteringsprocessen för köldmedier ser ut för tillverkare, installatörer och slutanvändare; var, när och hur återvinning sker, samt totala mängden köldmedium som elimineras.

Karim AMRANE, ansvarig för “Regulatory and International Policy” hos AHRI, sade vid lanseringen av publikationen: “Rapporten utgör kulmen för en av de största satsningarna någonsin när det gäller att beskriva hur dagsläget för köldmedier ser ut ur en global synvinkel. Rapportens innehåll kommer att vara ovärderligt när vi närmar oss nedfasningen av HFC och de köldmedier som kommer att användas som ersättare under de kommande decennierna.”

AHRI har samarbetat med konsultföretaget NAVIGANT CONSULTING, som gjort en grundlig genomgång av aktuell facklitteratur och intervjuat nyckelaktörer i de medverkande länderna. Man har i rapporten analyserat och sammanfattat bl.a. lagstiftning, fördelningen av roller och ansvar, finansieringskällor, incitament och verkställighetsmekanismer, uppföljning och rapportering, information och utbildning, samt hela flödet av köldmedier i de olika länderna.