AHRI OFFENTLIGGÖR POSITIV FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FÖR 2015

USA – The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) har offentliggjort statistik över branschens försäljningssiffror av värme- och kylutrustning i USA för februari 2015. Den allmänna trenden pekar på en markant ökning jämfört med samma period 2014.

Siffrorna visar en ökning av försäljningen av elektriska varmvattenberedare för bostadssektorn med hela 22% jämfört med februari året innan (340 508 sålda enheter i februari 2014 mot 415 585 i februari 2015). Delårsperiodens siffror visar att försäljningen ökat med 17,1%, med 822 438 sålda enheter jämfört med 702 211 föregående år.

Försäljningen av gasuppvärmda varmvattenberedare för bostadssektorn gick upp med 5,4% jämfört med året innan, med 385 946 sålda enheter i februari 2015. Delårsperioden visar en ökning med 8,3% jämfört med föregående års första nio månader, vilket innebär att man levererat 798 356 enheter, medan man 2014 presterade 736 907 leveranser.

Varmvattenberedare för den kommersiella sektorn visade också liknande tillväxtmönster med en försäljningsökning av elektriska varmvattenberedare från 5887 enheter 2014 till 7181 enheter 2015, vilket motsvarar en ökning på 22%. När man tittar på siffrorna för delperioden så visar dessa också en ökning, hela 13,2%, med 12 705 sålda enheter i februari 2015, jämfört med samma period 2014, då motsvarande siffra var 11 221.

Kommersiella gasvarmvattenberedare visade en försäljningsökning med 17% jämfört med februari förra året, vilket innebär 9312 sålda enheter 2015, medan delperiodens siffror visar en ökning på 14,1% jämfört med 2014 , vilket betyder att 17 303 enheter sålts fram till februari 2015.

När det gäller den sammantagna försäljningen av central luftkonditionering och luftvärmepumpar syns en ökning på 19,6% med en notering på 475 926 sålda enheter för februari 2015. Försäljningen av enbart luftkonditioneringsapparater ökade med 22,3%, medan luft-luftvärmepumpar ökade med 16,2% jämfört med siffrorna för februari 2014. Siffrorna för delperioden bekräftade återigen trenden med ökande försäljning, vilket innebär att den sammantagna försäljningen för central luftkonditionering och luftvärmepumpar ökat med totalt 24,5% jämfört med samma period 2014. Ser man till enbart centrala luftkonditioneringsanläggningar syns en ökning med 27,9% från 2014 års nivå, medan man noterade en ökning på 19,5% när det gäller luftvärmepumpar.

AHRI är en amerikansk branschorganisation som företräder tillverkare av utrustning för luftkonditionering, värme, kommersiell kyla och uppvärmningsanordningar för vatten. Som en internationellt erkänd förespråkare för branschen utvecklar AHRI normer och certifierar prestanda för många av branschens produkter. AHRI har över 300 tillverkningsföretag på sin medlemslista.