Spansk stormarknad utvärderar köldmediet R404A drop-in med mindre klimatpåverkan

SPANIEN – Köldmediet R404A drop-in, som har låg GWP (Global Warming Potential) och som ursprungligen utvecklades för att ersätta R134A i kylaggregat, testas för närvarande i en spansk stormarknad. Kyl- och energikonsultföretaget TEWIS SMART SYSTEM ligger bakom bytet av köldmedium i en spansk stormarknad på 900 m² i Valencia, Spanien. Stormarknadnaden använder R404A och R450A som kyler lokalen till medeltemperatur. R450A säljs av HONEYWELL och utvecklades ursprungligen som ett alternativ till R134a med en GWP på ca 600 och består av 42% R134a och 58% av R1234ze.

I Spanien är köldmedier med F-gas obligatoriska och en ny gas förväntas åstadkomma energibesparingar och samtidigt förbättra effektiviteten. Omställningen till ett alternativ med lägre GWP innebär omedelbara fördelar vad gäller kostnader, 21,4 €/kg för företaget 2014 och 42,7 €/kg år 2015.

Systemet fungerade som avsett och uppfyller alla tekniska krav. TEWIS övervakar systematiskt installationerna, detta för att erhålla verkliga och exakta värden för den nya förbrukningen. Insamlingen av energiförbrukningsdata kommer att förlängas några månader för att säkerställa att slutsatserna är realistiska, representativa och hållbara, särskilt med hänsyn till variationen i temperatur under den varma årstiden.

“De tidiga resultaten är mycket lovande,”säger chefen för energiavdelningen på den spanska stormarknaden, “men vi vill försäkra oss om att ha tillförlitlig data från mätningar och noggrann övervakning lite längre för att se utvecklingen vid högre temperaturer innan vi drar några slutsatser.”

“Efter en analys av förutsättningarna och befintlig butiksutrustning drog vi slutsatsen att bytet till 404A från HONEYWELL var det bästa alternativet för att minska energiförbrukningen,”säger Javier Atencia, teknisk chef TEWIS. “Genom en detaljerad förstudie fick vi bekräftat att utbytet av högtrycksgasen vid ett lägre tryck är möjligt i denna butik, sett ur teknisk synvinkel.”