DAIKIN OCH BUSINESS EDGE UTBILDAR INSTALLATÖRER FÖR R32

STORBRITANNIEN – DAIKIN UK och BUSINESS EDGE, ett företag som anordnar specialistutbildningar inom HVAC&R-sektorn, har meddelat att de ska samarbeta för att säkerställa att installatörer är välutbildade och kompetenta när de arbetar med köldmediet R32.

BUSINESS EDGE:s träningsanläggningar har använts för fortbildningskurser inom HVAC&R-branscherna i mer än 25 år. Det är det första utbildningsföretaget i Storbritannien som har en anläggning som är utrustad för att ge ingenjörer tillfälle att träna på upp till tio R32 split-system.

Efter att de nya reglerna om F-gas har trätt i kraft 2015 och utvecklingen gått mot att använda köldmedier med låga koldioxidutsläpp, såsom R32, har efterfrågan och behovet av utbildning för installatörer ökat kraftigt inom HVAC&R-branschen.

Det har det blivit nödvändigt att uppdatera och uppgradera F-Gas-certifiering för många installatörer och ingenjörer i alla åldrar vilket kräver förnyade kunskaper om köldmedier av senaste generationen.

DAIKIN delar ambition med BUSINESS EDGE, nämligen den att uppmuntra ingenjörer och installatörer att fortsätta utvecklas professionellt och som en del av den processen har DAIKIN UK levererat tio DAIKIN FTXM R32 split värmepumpsystem att användas på BUSINESS EDGE:s träningsanläggningar samt kursmaterial som satts samman av Graham WRIGHT, expert på lagsstiftning hos DAIKIN UK.

“BUSINESS EDGE:s mål är att tillhandahålla heltäckande utbildning av den nya generationen av köldmedier”, förklarade Kelvin KELLY, utbildningsansvarig hos BUSINESS EDGE. “Med hög energieffektivitet och ett lågt GWP-värde på 675, har R32 snabbt blivit den populäraste av nästa generation kylmedier, vilket innebar att vi var angelägna om att köpa in dessa 10 Daikinsystem och investera i utbildningsplattformar så att de som deltar i våra fortbildningskurser ska kunna få den kompetens de behöver för att arbeta med R32 ute på fältet. ”

Kelvin KELLY fortsatte “Fortbildningskurser med praktisk hantering av R32 ger installatörer möjlighet att öva och arbeta under kontrollerade förhållanden och genom varje steg av en installation, från att montera kablar och rörledningar, kontrollera tryck, styrka och täthet med hjälp av inert gas, till att kontrollera att inga läckor finns och sätta enheten i drift, och slutligen återvinna köldmediet ur system.”

Graham WRIGHT, lagstiftningsspecialist hos DAIKIN UK instämmer om vikten av att kunna korrekt återvinna R32: “Även om R32 först på senare tid börjat användas i större mängder finns det redan tillgänglig hos många distributörer, liksom återvinningsbehållare för R32.

Som ett led i arbetet med att främja övergången till förnybar energi och miljövänligare köldmedier med låga koldioxidutsläpp, menar DAIKIN UK att det är angeläget att samarbeta med organisationer som säkrar utbildningen för installatörer, så att dessa har kunskap när de arbetar med R32. BUSINESS EDGE är det första företaget i Storbritannien som ger praktisk hands-on-utbildning och certifieringar gällande R32 utbildningar.

Förutom praktisk utbildning tillhandahåller man också teoretiska lektioner som förser ingenjörer, tekniker och installatörer med vital säkerhetsinformation specifik för R32-installationer, som t.ex. ventilationsnivå och kontroll av potentiellt brandfarliga gränser som måste respekteras under installationsprocessen.