WALMART BYTER TILL KÖLDMEDIET AMMONIAK I DISTRIBUTIONSCENTRAL

USA – Den amerikanska detaljhandelsgiganten WALMART har meddelat att de hädanefter kommer att använda ammoniak som enda köldmedium i sina distributionscentraler. WALMART är inte ensamma om att slå in på en miljövänligare väg när det gäller köldmedium, WHOLE FOODS och UNILEVER har redan fattat liknande beslut och installerade nyligen kylsystem med ammoniak som köldmedium eller kaskadsystem med CO2/NH3. Internet-tidningen ammonia21 skriver om WALMART:s beslut.

De nya installationerna kommer från några av världens ledande tillverkningsföretag, vilket understryker den allt viktigare roll ammoniak spelar i USA, både i små, medelstora och storskaliga industriella tillämpningar.

WALMART har alltså beslutat att utrusta sin nya distributionscentral i Minnesota, USA, med kylsystem som använder enbart ammoniak som köldmedium. Distributionscentralen sysselsätter mer än 400 personer i den 42 000 m2 stora anläggningen, som används för att distribuera varor till WALMART:s affärslokaler i 5 närliggande stater.

Kylsystemet i en distributionscentral måste uppfylla en mängd olika krav för att garantera en optimalt fungerande lagerhållning i en och samma lokal och för många olika typer av varor. Livsmedel är extra krävande, där t.ex. frukt och grönsaker behöver lagerhållas i en konstant temperatur på 13 plusgrader, med särskilda krav för somliga produkter som t.ex. bananer, som måste ha ett eget rum med specifik klimatkontroll för att säkerställa mognaden, samtidigt som mejeri- och delikatessprodukter kräver lagerhållning vid plus en grad. Sedan tillkommer dessutom olika livsmedelsprodukter som ska lagerhållas frysta, många med specifika krav på temperatur.

Mer än 15 000 kilo ammoniak behövs för att distributionscentralen i Minnesota ska fungera. Köldmediet cirkulerar runt i i hela centralen med hjälp av fem kompressorer som säkerställer flödet i ett över 4 km långt rörsystem.

WALMART:s beslut att införa naturliga köldmedier i sina distributionscentraler runt om i världen ligger i linje med företagets uttalade åtagande att börja fasa ut HFC-köldmedier från 2015 och ersätta dem med icke-HFC-köldmedier.

Andra exempel på att man strävar att följa detta åtagande är Storbritannien där WALMART (under varumärket ASDA) driver en distributionscentral i the Midlands där man använder ett kaskadsystem NH3/CO2, samt i Balzac, Kanada, där WALMART använder ett ammoniaksystem i sin distributionscentral, ett system som inneburit att centralen dessutom är 60% mer energieffektivt än övriga distributionscentraler, hävdar företaget.