ARKAS KÖPER CARRIER PRIMELINE KYLSYSTEM TILL SINA CONTAINERTRANSPORTER

USA – Som en del av sitt miljöengagemang har turkiska rederiet ARKAS SHIPPING AND TRANSPORT SA nyligen förvärvat 1800 containrar försedda med kylsystem från CARRIER Transicold PrimeLINE®. Kylsystemet är särskilt energieffektivt och rederiet förväntar sig att CARRIER Transicolds aggregat kommer att bidra till förbättrade transporter och säker temperaturkontroll var man än i världen fraktar gods.

ARKAS SHIPPING AND TRANSPORT är en affärsenhet inom ARKAS HOLDING COMPANY, som genom investeringen bekräftar sitt starka miljöengagemang. Inköpet innebär en fördubbling av företagets containerflotta med kylenheter. Rederiet erbjuder regelbunden containerfrakt från hamnar i Svarta havet till Medelhavet och har en flotta på 27 containerfartyg.

“ARKAS önskar bidra till att skydda miljön genom att göra välriktade val. Ur det perspektivet var CARRIERS Primeline vårt enda alternativ – en kylenhet med högre prestanda som resulterar i lägre koldioxidutsläpp relaterat till energiproduktionen ombord, ” säger Friskos ROTHMAN, teknikansvarig hos rederiet.

Kylenheten från Primeline är mycket effektiv, delvis tack vare dess digitala scrollkompressor, och högre effektivitet innebär att ARKAS dels kan lasta fler kylcontainrar på sina fartyg, dels magasinera bättre i sina terminaler, utan att man för den delen behöver uppgradera infrastrukturen, enligt Friskos ROTHMAN.

“Vi är glada över att ARKAS har kunnat ytterligare stärka sin miljöprofil genom förvärvet av Primeline-enheterna, som förväntas spara tillräckligt med energi under drifttiden för att eliminera mer än 62 000 ton koldioxidutsläpp i förhållande till branschens genomsnitt,” förklarade David APPEL, vd hos CARRIER Transicold. “Det motsvarar nästan 900 färre bilar på vägarna under samma period.”

Friskos ROTHMAN, teknikansvarig hos ARKAS, menar att det fanns flera faktorer som bidragit till rederiets beslut att investera i containrarna, men de miljömässiga och operativa fördelarna tillsammans med minskad energiförbrukning är bland de främsta anledningarna, medan en annan viktig faktor var Primeline-enhetens exceptionella pulldown och kapacitet att avfukta ned till 50 procent.

Köldmediet i Primeline-enheten är R-134a, ett icke-ozonnedbrytande köldmedium med lägsta globala uppvärmningspotentialen jämfört med övriga moderna containerköldmedier. Aggregatet har hög kapacitet när det gäller pulldown, djupfrysning och avfuktning.