TEGA SIGNERAR AVTAL FÖR FRAMSTÄLLNING AV KOLVÄTEBLANDNINGAR

EUROPA – TECHNISCHE GASE UND GASETECHNIK (TEGA) GmbH har förvärvat rättigheterna att framställa köldmedier som består av klimatvänligare kolväteblandningar, i detta fall HCR188C/R441A och HCR188C/R443A, efter att undertecknat ett avtal med USA-baserade AS TRUST & HOLDINGS INC (ASTH).

Genom att underteckna avtalet kommer TEGA, med huvudkontor i Würzburg, Tyskland, att fortsättningsvis ha exklusiv rättighet att framställa och sälja köldmedieföreningarna inom EU. För att erhålla ett säkerhetscertifikat från kvalitetssäkringsföretaget INTERTEK Tyskland har TEGA har redan påbörjat arbetet med att anpassa sin industrianläggning där produkterna framställs, varefter man beräknar inleda sin produktion inom ungefär en månad.

Både HCR188C/R441A, som används som ett substitut för köldmediet R134A, och HCR188C/R443A, som kan ersätta köldmediet R22, är kolväteblandningar som är både patenterade och varumärkta som ”icke-ozonnedbrytande och med extremt låg global uppvärmningspotential (GWP)”. Köldmedieblandningarna finns för övrigt på ASHRAE (American Society of Heating, Refrigiration & Air-Conditioning Engineers) referenslista.

Under de senaste 15 åren har Richard MARUYA för AS TRUST & HOLDINGS räkning arbetat fram och utvecklat sammansättningarna av de två kolvätebaserade köldmedierna. Medierna har många olika användningsområden, bland annat i vendingmaskiner, kylskåp och fristående frysar avsedda för hushåll, fönsterluftkonditioneringsapparater, samt kylskåp, frysar och fristående kyldiskar avsedda för kommersiellt bruk.

TEGA ser potential hos HCR188C/R441A och ansökningar har lämnats in för ytterligare användningsområden, inklusive luftkonditioneringssystem för motorfordon, kyltransporter (kylda lastbilar och containrar), värmepumpar för bostäder, bärbara luftkonditioneringsenheter samt mer komplexa luftkonditioneringssystem.

TEGA, som är ett helägt dotterbolag till The Linde Group, är ISO 9001: 2008-certifierat och en viktig distributör av brännbara och icke brännbara köldmedier i Europa.

A.S. TRUST & HOLDINGS har arbetat i mer än ett decennium med att utveckla kolvätekombinationer för nya, mer miljövänliga, energieffektiva köldmedier. Huvudkontoret ligger i Hawaii och bolaget startade sin verksamhet 1998 och registrerade sitt första patent år 2000.