ALFA LAVAL LANSERAR LOW SPEED VENTILATION

NORDEN – ALFA LAVAL har lanserat sin senaste ventilationsprodukt, ett system avsedd för serverrum och datacenter. Nykomlingen kallas Low Speed Ventilation (LSV). LSV-sortimentet finns redan tillgängligt och installerat i ett antal serverhallar i Nederländerna, men nu kan också kunder i de nordiska länderna erbjudas LSV-sortimentet. LSV kommer därnäst att lanseras på den globala marknaden, det meddelar ALFA LAVAL i en pressrelease 2015-10-07.

De miljontals servrar som för närvarande är i gång i datacenter världen över genererar enorma mängder värme. Konventionell kylteknik, som den sett ut tidigare, genererar höga lufthastigheter på 8-9 meter per sekund. Nackdelen med den äldre tekniken är dels att mycket energi krävs för att flytta luft i så hög hastighet, dels att man riskerar att utlösa den s.k. Venturieffekten. Det kan leda till lufttrycksvariationer och vad man kallar “hot spots”, som i sin tur kan orsaka överhettade servrar.

I pressreleasen redogör ALFA LAVAL hur Low Speed Ventilation cooling concept kommer att distribuera luft vid en betydligt lägre hastighet: 1,5 till 1,8 meter per sekund. Minskad lufthastighet och ett optimalt luftflöde eliminerar risken för Venturieffekten och minimerar därmed tryckskillnader och bidrar på så sätt till att förebygga problem som “hot spots”. Eftersom LSV är en teknik som fungerar vid normalt tryck, behöver operatören inte kontrollera lufttrycket utan endast lufttillgängligheten, vilket gör det mycket enklare att uppnå optimala förhållanden i serverrummet.

Tekniken som används i LSV-enheterna kräver större utrymme än konventionella ventilationsenheter, eftersom betydande mängder luft behövs för att LSV ska fungera korrekt. LSV-enheterna, som bör placeras utanför serverrummet, säkerställer att servrarna kontinuerligt förses med tempererad luft, och förbrukar samtidigt betydligt mindre energi än konventionella serverkylningslösningar.

“Low Speed Ventilation är en unik teknik som utmanar nuvarande lösningar för kylning av serverhallar,” förklarade marknadschefen för Data Center Cooling, Mats CARSELID. Han fortsätter “Vi lever i en tid besatt av hastighet, så det kan kännas motsägelsefullt att man kan förbättra prestanda genom att sakta ner något. Men vårt nya koncept visar att om man minskar lufthastigheten kan man undvika problem som ofta förekommer i konventionella kyllösningar för serverhallar och samtidigt skaffa sig en del fördelar, såsom ökad energieffektivitet och minskade energikostnader. Bara det faktum att LSV-teknik innebär att serverhallar kan fungera under normalt lufttryck gör det en verklig innovation. ”