ALFA LAVAL ERBJUDER ÖPPNA UTBILDNINGSPROGRAM

SVERIGE – ALFA LAVAL erbjuder öppna utbildningsprogram. Den svenska tillverkaren inom flödehantering, separering, värmeöverföring och andra processlösningar, ALFA LAVAL, har redan tidigare erbjudit sina kunder skräddarsydda utbildningar. De har främst berört den marina sektorn och helt fokuserat på den enskilda kundens särskilda behov. Kurser hålls regelbundet i Tumba, men också i Manila, Filippinerna, och i det nya test- och träningscentret i Aalborg, Danmark. Men alla redare och operatörer förmår inte att själva fylla en hel klass och nu öppnar bolaget alltså upp utbildningsmöjligheterna även för dem, berättar ALFA LAVAL på sin hemsida.

ALFA LAVAL menar att dessa öppna kurser, jämfört med skräddarsydda kurser, erbjuder deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med andra branschkollegor som kan ha haft liknande problem. Här kommer ALFA LAVAL:s expertis och kompetens till sin rätt, då man kan sprida djupare kunskaper vidare och råda till bästa praxis för alla närvarande.

Caroline CARLSTEDT, Training Manager på ALFA LAVAL, kommenterar de öppna kurserna på hemsidan: “För att garantera säkerhet och optimal användning – men också ekonomi i drift och underhåll – är det viktigt att kunderna förstår den utrustning de arbetar med och de många faktorer som påverkar dess funktion.”

De öppna utbildningarna tar upp allmänna ämnen som berör största möjliga antal fartygsägare och operatörer. Den första av dessa kurser, som kommer att fokusera på separatorer, är till exempel främst riktad mot operatörer, teknisk personal och driftsledare och kommer att äga rum från 23 – 25 februari i februari i Tumba.

“När kunder har deltagit i en kurs kommer de att förstå sin utrustning och vara väl förtrogen med de frågor som påverkar dess funktion, vilket innebär att de kommer att kunna använda utrustningen på bästa möjliga sätt”, säger Caroline CARLSTEDT. “Det kommer inte bara bidra till lägre underhållskostnader, men också för att sänka driftskostnaderna. Och när det blir dags att renovera, uppgradera eller byta ut utrustningen, kommer kunnig och kompetent personal att kunna ge kvalificerad feedback och support, som i sin tur kommer att leda till en konkurrenskraftig långsiktig lösning. “