LONDONS TUNNELBANA GODKÄNNER REFLOKS RÖRKOPPLINGSSYSTEM

STORBRITANNIEN – REFLOK, brittisk specialist på rörkopplingssystem, har rönt nya framgångar sedan företagets produkter godkänns för användning i Londons tunnelbana. Transport for London (TfL) gav sitt godkännande i februari i år, vilket innebär att företagets rörkopplingssystem nu har lagts till i användarhandbokens lista över auktoriserade produkter, en lista som entreprenörer som arbetar på tunnelbanesystemet flitigt använder. Reflok har utarbetat ett system som innebär att man gör alla rörkopplingar utan att använda tekniker som kräver värme av något slag.

“I början av förra året tog vi kontakt med en ledamot i den nämnd hos TfL som ansvarar för granskning och godkännande av auktoriserade produkter, och efter nästan ett års diskussioner kan vi nu bekräfta att REFLOK:s produkter har fått sitt tillstånd och klassas som “Godkänd för användning”, kommenterade REFLOK EUROPE:s vd Howard NOBLE.

Den ofta oundvikliga användningen av ”hot works” (med vilket man avser all verksamhet som använder låga, hetluft eller bågsvetsning och skärutrustning som producerar värme eller har en öppen låga) i tunnelbanan, eller i något annat järnvägsbaserat system för den delen, medför alltid stora problem för entreprenörer. REFLOK anser att det nya tillståndet tillåter entreprenörer att koncentrera sig på installationen utan att begränsa sin arbetstid som man normalt sett alltid annars behöver göra.

“Att vara tvungen att bära med sig och använda industrigaser på en arbetsplats innebär ofta mycket arbete och stora tidsförluster och att den reella arbetstiden kortas ner. Produkterna från REFLOK medför inte bara en lösning på detta problem, utan innebär också att själva installationsfasen går snabbare,” säger Howard NOBLE. “REFLOK-systemet tillåter kort sagt entreprenörerna att både arbeta snabbare och installera ett helt rent system.”

Företaget REFLOK finns i Storbritannien och USA. Man erbjuder ett stort sortiment av rörkopplingssystem och rör för ledande VRF-system, där all installation genomförs utan användning av värme.