INDIEN – BITZER satsar på Indien, där man nyligen visade upp sina produkter. Initiativet är en del av BITZER:s strategi att förstärka sin närvaro på den indiska marknaden.

Bolaget planerar att via sitt dotterbolag fördubbla verksamheten i Indien under de kommande fem åren, där man vill dra fördel av det ökande antalet livsmedelskedjor och växande efterfrågan på grön teknik. Dotterbolaget har en verksamhet som i dagsläget omsätter cirka en miljon euro. Bolaget planerar att fördubbla omsättningen inom de närmaste fem åren med en årlig tillväxt på 20 procent.

Indien är en av världens största mjölkproducenter och den näst största producenten av frukt och grönsaker. Det innebär att den indiska marknaden är av stort intresse för BITZER, vars huvudprodukt är kompressorer av olika slag.

BITZER presenterade olika produkter ur sin Ecoline-serie, bl.a. en typ av kompakt, semihermetisk kompressor. Tillverkaren menar att denna kompressor är särskilt lämpad eftersom den är konstruerad för att arbeta mellan 25 och 70 Hz, och kan kombineras med frekvensomriktare. Användaren anpassa kylkapaciteten till sitt befintliga system.

BITZER garanterar också att de kompakta, semihermetiska kompressorerna i Ecoline-sortimentet är kompatibla med nästan alla köldmedier, samtidigt som de upp till 12% effektivare än äldre modeller.

Kompressorerna är tillgängliga i två versioner beroende på motorn. Den ena versionen är avsedd att användas som universell kompressor för tillämpningar med låg- och medeltemperatur, Den fungerar optimalt med köldmediet R134a vid tillämpningar med medeltemperatur och medför då minskad klimatpåverkan. Den andra versionen är avsedd för värmepumpar och andra specialtillämpningar.

Den tyska tillverkaren informerade också att man arbetat fram en ny organisation för att säkerställa bättre lokal service för sina indiska kunder. Man har bl.a. inrättat fyra nya servicecentraler. Experter kommer att finnas tillgängliga för att reparera och underhålla kompressorer i New Delhi-regionen, Bombay, Calcutta och Bangalore. Dessutom kommer företaget att tillhandahålla utbildning och rådgivning till sina användare.