Daikins nya luftkonditioneringsenhet Ururu Sarara R32 lanseras i Sverige

SVERIGE – DAIKIN SVERIGE är det senaste av Daikins dotterbolag att offentligt lansera en ny luftkonditioneringsutrustning, kallad Ururu Sarara. Detta senaste tillskott till sortimentet är reversibel, energisnål och det köldmedium som används är R32, vilket har ett lågt GWP-värde.

Daikins Ururu Sarara är alltså en reversibel enhet med R32 som köldmedium, den säkrar luftavfuktning av inomhusluft genom kyldrift och luftbefuktning genom värmedrift. Denna typ av luftkonditioneringsapparat finns redan i flera länder i Fjärran Östern, Australien och Indien, samt i vissa europeiska länder sedan slutet av 2013. Produkten kommer att släppas successivt i övriga europeiska länder. Lanseringen i Storbritannien är planerad till nästa år.

Luftkonditioneringens energieffektivitet uttrycks i SEER (seasonal energy efficiency ratio) och SCOP (seasonal coefficient of performance). Båda tar hänsyn till verkningsgraden under en hel kyl-, respektive uppvärmningssäsong. Vid mätningen uppnår Ururu Sarara ett högt SEER-värde, upp till 9,54 (A +++) i kylläge medan SCOP-index är 5.9 i värmeläge. Detta innebär att Ururu Sarara står högt upp på den lista över de luftkonditioneringsapparater med snål energiförbrukning som finns på marknaden i dag. R32:s bidrag till till växthuseffekten kan uttryckas i GWP (Global Warming Potential). Dess GWP ligger på 675, ett relativt högt värde, men nästan försumbart jämfört med värdet för köldmediumet R410A, som ligger på GWP 2088.

Luftkonditioneringssystemet har en hög energieffektivitet, både vid dellast och vid full belastning. Köldmediet har unika egenskaper som utan problem klarar temperaturomställningar. Ingen vattentank krävs när aggregatet används för luftbefukting eftersom fukt från luft leds från utomhusenheten till enheterna inomhus. Utrustningen är enkel att återvinna.