EUROPA – Den amerikansk-baserade kemikoncernen CHEMOURS har meddelat att man planerar är att höja priserna för sex köldmedier i sitt sortiment, med bl.a. en prisökning på 15% för 404A. Priset för köldmediet 507 kommer också att öka med 15%, medan priserna på köldmedierna 407A, 407C, 410A och 134a kommer att öka med 10%.

Prishöjningarna, som äger rum inom EU-regionen, träder i kraft från den 1 januari, om inte gällande avtal stipulerar annat, och är en reaktion på F-gasförordningen. Förordningen innebär att mängden HFC som kommer att få säljas på den europeiska marknaden 2016 har minskat med 7% jämfört med 2015.

Man har från CHEMOURS sida nyligen uttalat sig om branschens övergång till miljövänligare köldmedier och säger att “CHEMOURShar goda förutsättningar för att hjälpa marknaden att lyckas med denna övergång, inte bara genom att erbjuda befintliga HFC-produkter, utan också genom att tillhandahålla ett miljövänligt utbud av köldmedier med låga GWP-värden, såsom Opteon-sortimentet. Sortimentet inkluderar produkter såsom Opteon XP40 och Opteon XP44, som är kommersiellt tillgängliga och används med framgång i hundratals system idag.”