ITALIEN – Ett samarbete mellan CAREL och CARRIER har inletts. Italienska CAREL, ett internationellt bolag som specialiserar sig på övervakningslösningar inom luftkonditionering, kylning och luftfuktighet, och CARRIER, som fokuserar på kyllösningar, tillkännagav i en pressrelease att man i mitten av april påbörjat ett samarbete för att utveckla och marknadsföra en produktserie av reglerbara ejektorer (modulating ejectors).

De två bolagen hoppas att deras nya produktserie kommer att innebära att de geografiska begränsningar (“CO2 Ecuador”) som hittills styrt i vilka klimatzoner man kan använda effektiva kyllösningar baserade på CO2, inte kommer att gälla. Med den nya produktserien vill CAREL och CARRIER att alla butiker och affärslokaler ska få tillgång till energivänliga CO2-lösningar, i vilken klimatzon man än befinner sig.

En modulating ejector är en avancerad lösning som ökar energieffektiviteten i transkritiska CO2-system i varma klimat, vilket innebär en ökad möjlighet att använda CO2 som naturligt köldmedium. Lösningar med modulating ejector passar i såväl närbutiker som stora varuhus, hävdar de samarbetande bolagen.

De två bolagen gör också gällande att ejektorn minskar såväl kostnader som komplexitet i installationen, eftersom ejektorn är kontinuerligt anpassningsbar till kundens specifika driftsförhållanden. CAREL och CARRIER skriver vidare i sin pressrelease att det faktum att kunden kontinuerligt kan reglera ejektorn innebär att en enda enhet räcker för att säkerställa maximal energieffektivitet.

Francesco NALINI, koncernchef hos CAREL GROUP, kommenterade projektet med att säga att “samarbete mellan CAREL och CARRIER är ett exempel på synergi där olika kompetenser samverkar för att föra ut tekniskt innovativa lösningar på marknaden. Genom detta samarbete bidrar vi till att utöka användningen av naturliga köldmedier, något som ligger i linje med vår strategi: skapa innovationer för att generera energibesparingar och minska miljöpåverkan”.