Liebherr och Microsoft i samarbete om anslutna kyl- och frysar

Liebherr och Microsoft i samarbete, och det är ett projekt om anslutna kyl- och frysar som är upphovet till detta lagarbete. Den tyska tillverkaren av vitvaror, Liebherr, deltar alltså i ett projektarbete med Microsoft, som handlar om att ansluta kylskåp och frysar med internet.

Liebherr och Microsoft utvecklar gemensamt en s.k. SmartDeviceBox. Boxen är en kommunikationsmodul som är avsedd att installeras inuti kylskåp och frysar, och som sedan ansluts till Internet.

Enligt en blogg som Microsofts publicerat, är systemet utformat för att vara flexibelt så att nya moduler kan kopplas in eller program uppdateras i en redan installerad SmartDeviceBox, allt eftersom användarens behov ändras.

SmartDeviceBox uppgift är att underlätta måltidsplanering, hålla reda på vilka varor som finns i kyl och frys och vad som behövs köpas in och generellt förenkla hushållets hantering av kylda och frysta livsmedel.

En kamera i kylskåpet eller frysen känner igen olika varor tack vare en särskild identifieringsteknik och vet alltså vilka kylda livsmedel som finns i hushållet. Informationen lämnas i form av en inventarielista som användaren kan utgå från vid inköp. Man kan givetvis lägga till nya varor på listan och utforma den efter eget behov.

Det är Microsoft som har arbetat fram själva tekniken som används vid varuidentifieringen, en teknik som tagit flera års arbete i anspråk.

Internetanslutna kylskåp är fortfarande ett projekt på prototypstadiet, men man kan se den framväxande trenden för Internetuppkopplade HVAC-produkter under de kommande åren.

Flödet av anslutna produkter på marknaden ser inte ut att minska, särskilt inte som många av dem visar upp alltfler intressanta funktioner, vilket framgår av det här projektet.