DANFOSS FÖRVÄRVAR DAF ENERGY

TURKIET – Danska DANFOSS och turkiska DAF ENERGY har nyligen tecknat ett avtal som innebär att DANFOSS kommer att förvärva DAF ENERGY. Det turkiska bolaget är en av landets viktigaste aktörer på den växande marknaden för s.k. “Flat stations”, vilket är decentraliserade värmesystem som monteras in i bostäder för att ge värme och varmvatten på efterfrågan.

DAF ENERGY, som är baserat i Istanbul, grundades 2009 och sysselsätter för närvarande 55 personer. DANFOSS hoppas att förvärvet kommer att bidra till att stärka bolagets kärnverksamhet inom värmesektorn både i Turkiet och i närliggande regioner och bidra till ökad tillväxt.

Lars TVEEN, ansvarig för DANFOSS Heating Segment förklarade att “Förvärvet av DAF ENERGY är en mycket viktig investering för DANFOSS, eftersom den innebär en betydligt starkare närvaro och bättre fotfäste på marknaden och tillgång till tillverkningsanläggningar i Turkiet, som är en viktig och strategisk marknad för DANFOSS GROUP med en stor potential för tillväxt. Turkiet har tagit viktiga beslut som leder mot ökad energieffektivitet i byggnader, och tillsammans med DAF ENERGY ser vi en stor potential för att expandera flat station-verksamheten i landet till gagn för våra kunder.”

“Vi är entusiastiska över såväl framtida möjligheter att stärka vår verksamhet via DANFOSS erfarenhet och kompetens inom värmemarknaden, som DANFOSS åtagande att stödja vår innovationstakt”, säger grundaren och DAF ENERGY:s vd Mehmet Tayfun Başaran. “Att bli en del av DANFOSS ger oss en unik möjlighet att kombinera DAF:s produkter och tjänster med befintliga Danfoss-lösningar i olika projekt, samt att främja fjärrvärme som ett värmesystem på den turkiska marknaden.”

DANFOSS kommer omedelbart förvärva 60% av aktierna DAF ENERGY medan återstående aktier kommer att överlåtas till DANFOSS under de nästkommande åren. De två företagen räknar med att förvärvet ska vara helt genomfört i början av 2018. Bolagen meddelade också att samtliga anställda i DAF ENERGY och dess ledning kommer att stanna kvar inom bolaget och spela en viktig roll i även framtiden.