BRTTISKA BRA UPPDATERAR LÖDNINGS-BESTÄMMELSER

STORBRITANNIEN – Den brittiska organisationen British Refrigeration Association (BRA) har reviderat sina bestämmelser för hårdlödning i rörsystem avsedda för kylanordningar.

Den senaste upplagan av bestämmelserna (nummer 5) innehåller ett nytt avsnitt som omfattar rekommendationer gällande ett särskilt sorts täthetsprov för hårdlödda fogar på rör med vertikala flöden, och som för närvarande inte helt täcks av nuvarande bestämmelser, BS EN14276. Det nya avsnittet uppfyller kraven i BS EN13585 och BRA ansåg det nödvändigt att detta nya avsnitt finns med, så att utbildningen nu omfattar alla nödvändiga aspekter. BRA:s rekommendationer omfattar nu detta tillägg tills BS EN14276 ändras.

Skriften som innehåller de nya specifikationerna heter “Jointing of Copper Pipework for Refrigeration Systems Specification & Procedures for Manual Torch Brazing and Brazer Assessment” och utformades av BRA:s entreprenörsenhet. Dokumentet innehåller också ett avsnitt med en utarbetad metod för hur man bedömer en persons professionella kompetens att korrekt löda fogar i rörledningar avsedda för kyl- och luftkonditioneringssystem, med hänsyn till nationella normer och relevant lagstiftning.

BRA har också sammanställt och skrivit en mängd riktlinjer under de senaste tolv månaderna och deras informativa skrifter Fact Finders bör kunna ge branschen värdefull information. Deras senaste produktion består av följande skrifter:

Factfinder 7 – “A Guide to Selecting Copper Tube and Fittings for Refrigeration & Air Conditioning Systems with Air Cooled Condensers” Completely and newly updated to be in line with BS EN14276.
Factfinder 17 – “Using Refrigerant GWP Values – A guide to selecting the appropriate data”Also completely updated to reflect the latest GWP values that will be referred to under the new F-gas regulation.
Factfinder 19 – “BRA Recommendation for Specification of Natural Refrigerants” A new Fact Finder covering ammonia (R717/NH3), hydrocarbons (R600a/isobutane, R290/propane, R1270/propylene, etc) and carbon dioxide (R744/CO2).