Crowley Carbon centrum för energioptimering ger 20 nya jobb

Irland – CROWLEY CARBON har öppnat sitt nya centrum för energioptimering, vilket medför 20 nya jobb. CROWLEY CARBON ett irländskt företag som specialiserar sig på energioptimering och energieffektivitet, har officiellt öppnat C3 Carbon Control Centre i Ennis, County Wicklow, Irland.

I det nya centret kommer CROWLEY CARBON:s tekniker att minut för minut övervaka den data företaget får in från de kontrollprogram och styrsystem som finns installerade i kundernas industrianläggningar. Företaget analyserar denna massa av data och ser i realtid till att kunder varnas i händelse av driftstopp eller funktionsfel. Man letar också efter möjligheter till att ytterligare öka kundens energioptimering.

Richard BURTON, Irlands minister för sysselsättning, företagande och innovation, kommenterade: “Tillkännagivandet att CROWLEY CARBON har skapat 20 nya arbetstillfällen är mycket välkommet. Här är ett irländskt företag som utvecklar innovativ teknik, hittar nya marknader och skapar nya jobb, vi önskar dem all lycka i framtiden. ”

Norman CROWLEY, vd för CROWLEY CARBON, var entusiastisk: “Vi är glada över att få tillkännage skapandet av 20 nya arbetstillfällen tack vare dagens öppnande av C3 Carbon Control Centre. Med ständigt stigande energikostnader kommer användningen av C³-teknologi att innebära att företag kan vara pro-aktiva, snarare än bara reaktiva, när det gäller de eventuella ökningar som kan uppstå i samband med dagliga energikostnader.”

Han avslutar: “Genom att erbjuda våra kunder detaljerad och pålitlig information i realtid när det gäller överkonsumtion av energi, sätter CROWLEY CARBON riktmärket för irländska konsumenter, konsumenter som kommer att dra nytta av betydande kostnadsbesparingar, fler arbetstillfällen och miljövinster som uppstår som en direkt följd av kraftigt reducerad energiförbrukning. “