Energimyndigheten ger förslag för ökad användning av solenergi

Energimyndigheten ger förslag för ökad användning av solenergi, en nationell strategi, till regeringen.  De viktigaste delarna i myndighetens förslag handlar om en förenkling av regelverket som gäller för solcellsinstallationer, ökad satsning på information och kunskap samt ett nytt avdrag för solceller, berättar man i en pressrelease.

Några av de viktigaste hindren för att investera i en solcellsinstallation verkar vara det komplicerade regelverket och all i nuläget nödvändiga byråkrati för att få stöd för sin installation.

– Det bromsar viljan till att investera, säger Zinaida Kadic, projektledare för Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel.

Energimyndigheten menar att användningen av solel kan uppgå till 5–10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040 och presenterar i förslaget till regeringen tre faser med olika stödjande åtgärder.

Till att börja med vill Energimyndigheten att det ska bli lättare att investera i små och mellanstora solcellsanläggningar. Man föreslår att det blir möjligt att använda ROT-avdrag istället för investeringsstöd för privatpersoner, eftersom väntetiden för att erhålla stödet blir kortare samtidigt som det är en form av avdrag som är relativt lätthanterligt.

Det finns andra förslag till åtgärder i strategiförslaget som att justera energiskattelagen så att det gäller per anläggning istället för juridisk person eller se över bygglovsprocesser.

– Sammantaget kan vi se att det finns en hel del möjliga och realistiska åtgärder när det handlar om förenkla, samordna och höja kunskapen i samhället, sammanfattar Zinaida Kadic.

Energimyndigheten har redan tidigare kommit med vissa förslag på åtgärder för ökad användning av solenergi, som att ta bort momsplikten för mikroproducenter och ordna en informationsplattform.