Fryslager i USA får böta för brott mot reglerna om hanteringen av ammoniak

USA – Ett fryslager i Connecticut har accepterat att betala ca 125 000 US-dollar i böter efter att ha överträtt lagen som ska förebygga bl.a. kemiska utsläpp, den s.k. Clean Air Act. Uppgörelsen är följden av en inspektion av företagets hantering av vattenfri ammoniak i oktober 2012, då man konstaterade att förordningarna i Clean Air Act gällande riskhantering inte respekterades. Enligt uppgörelsen har företaget BOZZUTO INC., även förbättrat vissa delar av sin verksamhet i syfte att garantera den allmänna säkerheten.

Som svar på anklagelserna har BOZZUTO lagt ner mer än 500 000 US-dollar för att få sina anläggningar i North Haven, Cheshire och Conn att fungera i enlighet med de förordningar för kemikaliesäkerhet, som finns i Clean Air Act. Utöver vad som krävs, installerade Bozzuto ett system för ammoniakdetektering med flera detektionspunkter än vad som är nödvändigt. Man installerade dessutom ett datoriserat, automatiskt blockeringsystem.

“Det är mycket viktigt att de som ansvarar för kylanläggningar med ammoniak förstår riskerna i samband med användning av denna farliga kemikalie och upprätthåller en säker drift”, säger Curt Spalding, regional administratör för inspektionsmyndighten EPA, New England. “Det är en allmän säkerhetsfråga att reglerna respekteras, som ju finns till för att säkra att företagen hanterar sina system på ett säkert och riskfritt sätt.”

Anläggningar med mer än 5.000 kg ammoniak i sitt kylsystem omfattas av särskilda regler för riskhantering, medan mindre kylsystem vanligtvis följer en generalklausul om allmänna skyldigheter i enlighet med förordningarna i Clean Air Act 112 (r) (1).