DAIKIN KÖPER FLANDERS FÖR 430 MILJONER DOLLAR

JAPAN – Japanska bolaget DAIKIN har meddelat att man via sitt dotterbolag AMERICAN AIR FILTER COMPANY (AAF) har förvärvat FLANDERS för 430 miljoner US-dollar (motsvarande 50 miljarder yen). Amerikanska FLANDERS tillverkar liksom sina nya ägare luftfilter. Förvärvet förväntas slutföras i april 2016 efter nödvändiga förfaranden.

FLANDERS är en viktig aktör på marknaden för luftfilter, med särskild sakkunskap när det gäller de mycket krävande produkter som är avsedda att användas i s.k. renrumsinstallationer inom t.ex. läkemedels- och livsmedelsbranschen. Bolaget har ett brett sortiment av produkter för kommersiellt och industriellt bruk och ett nätverk av nationella återförsäljare. FLANDERS produkter tillverkas i USA och håller förhållandevis låga priser, tack vare ett väl etablerat system för logistisk kostnadskontroll.

DAIKIN:s förhoppning är att man genom förvärvet av FLANDERS kommer att förbättra sin ställning inom sektorn för renruminstallationer och filtreringsprodukter av särskilt hög kvalitet. DAIKIN:s dotterbolag AAF blir genom affären den största luftfiltertillverkaren i USA, och kommer därmed att inneha en viktig plats på världsmarknaden. DAIKIN befäster genom förvärvet sin ställning på världsmarknaden för luftfiltreringsprodukter och försäljningssiffrorna förväntas överstiga 100 miljarder yen årligen. Det gör luftfiltrering till en av bolagets hörnpelare, vid sidan av luftkonditionerings- och kemikalieprodukter.