Japanska tillverkaren SANDEN expanderar med CO2-värmepumpar i Europa

FRANKRIKE – Den japanska tillverkaren av CO2 –värmepumpar SANDEN expanderar sin verksamhet i Europa genom att öppna ett nytt kontor i Bretagne, Frankrike. Företagets dotterbolag, som ligger nära Rennes i norra Frankrike, kommer att bygga vidare på framgångarna med sitt sortiment av CO2 -värmepumpar som SANDEN lanserade i Europa 2011. Nu vill man gå vidare och presentera sina produkter, där koldioxid används som köldmedium, på EMEA-marknaden (Europe, Middle East, Africa).

SANDEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS (SES) kommer att ägna sig åt produktplanering, marknadsföring och försäljning av CO2-moduler och system, och avser att kommersialisera sina lösningar för både kyl- och värmesystem där CO2 används som köldmedium. Produkterna är avsedda för kommersiella kylanläggningar upp till 25 kW.

Nästa år planerar SES ytterligare expandera på den europeiska för kylmarknaden och komplettera sitt första sortiment av CO2-produkter ämnade för återförsäljare. Ett antal av dessa produkter finns redan på den japanska marknaden, medan andra just nu befinner sig i en testfas. Bland dessa finns bl.a. enheter och kylsystem som kontrolleras på distans. De är anpassade för den europeiska marknaden och är lämpliga för mindre försäljningslokaler såsom närbutiker.

SES planerar att före år 2018 uppnå en omsättning på cirka 150 miljoner euro i sin huvudsakliga verksamhet (mer än 50% av resultatet) som är uppvärmning. Man räknar med att resterande kommer att kompletteras av detaljhandeln och försäljningen av sina nya produkter på en för SES hittills relativt oprövad marknad.

Det nya dotterbolaget är operativt sedan den 15 juli 2014. Försäljningskontoret är beläget bara 2 mil från platsen för produktion och utveckling, detta för att maximera samordning och planering, vilket ger möjlighet att vara lyhörd och snabbt kunna reagera på marknadens signaler.

SES har för närvarande ett utbud med teknologi anpassat till olika marknader, bland annat värmepumpen Eco-Cute, som för närvarande säljs främst i Japan, men även i Australien, bankomaten SandenVendo som är tillgänglig över hela världen samt tre modeller av vattenvärmepumpar under namnet AquaECO2, vilka säljs främst i Europa. Sedan 2013 finns även en modell av värmepump som kombinerar värme-enheter tillgänglig. Andra produkter som kommer att intoduceras i SES utbud är torkutrustning försedd med CO2 -värmepump och industriella kylaggregat.