Fängelse för utsläpp av köldmedier

Fängelse för utsläpp av köldmedier utdömdes nyligen av en domstol i Ohio, USA. Ett relativt strängt straff delades ut till en 48-årig man som funnits skyldig till att medvetet ha släppt ut köldmedier i atmosfären. Mannen dömdes till 54 månaders fängelse och 29 000 dollar i böter för föroreningen.

Den skrupelfria mannen, som är bosatt i Ohio, hade stulit luftkonditioneringsapparater för att montera isär och sedan sälja delarna separat. Mannen greps i september 2015 och vid närmare undersökningar framkom att förutom att begå stöld, hade mannen dessutom förvärrat sitt brott genom att skära itu kretsloppen med köldmedier och släppt ut innehållet, i detta fall HCFC, i luften.

Domstolen ansåg att mannen handlat medvetet ovarsamt när det gäller utsläppet av köldmedier och valde att åberopa Clean Air Act, den lag som på nationell nivå reglerar luftföroreningar. HCFC, eller klorflourkolväten, medverkar till en uttunning av ozonskiktet, men ämnet är naturligtvis också skadligt för människors hälsa.

Det är givetvis förbjudet att släppa ut köldmedier i atmosfären och stränga kontroller har införts i USA såväl som i Europa, för att så långt det är möjligt säkerställa att köldmedier noggrant samlas in för återvinning, vid behov av reparationer eller byte av köldmedium, etc.

Enligt websiten “Hydrocarbons21” är detta inte första gången som den amerikanska domstolen dömer någon för att ha släppt ut köldmedier i atmosfären. I juni 2014 dömdes en annan man i just Ohio till fängelse i 31 månader för ett liknande brott. Och i juni i år dömdes matvarukedjan ”Trader Joe” till en halv miljon dollar i böter för att ha underlåtit att reparera skador i sina kylsystem, där köldmediet R22 läckte ut i luften.