DANFOSS ökar ansträngningarna för att stoppa varumärkesförfalskning i Kina

KINA – Det danska HVAC-företaget DANFOSS har intensifierat sina ansträngningar i försöken att stoppa försäljningen av förfalskade produkter, detta efter att en undersökning som genomfördes i Kina förra året visat att ett stort antal (7%) av DANFOSS-Maneurops kompressorer var förfalskade. Eftersom problemet med varumärkesförfalskning och dess inverkan på företagets aktiviteter var så omfattande, har DANFOSS gjort stora ansträngningar för att engagera sina distributörer, underentreprenörer, projektentreprenörer, installatörer och slutanvändare i en kampanj som informerar om förfalskning av varumärken.

DANFOSS specialister arbetar ständigt för att hitta effektiva metoder för att skydda företagets rättigheter och intressen och stoppa förfalskning av dess produkter. I juli 2012 lyckades man stänga en workshop i Peking som renoverade använda kompressorer för att sedan sälja dem som nya under märket DANFOSS-Maneurop. Ett stort antal förfalskade kompressorer beslagtogs vid tillfället. Nyligen har man också avslöjat och låtit stänga ner flera websidor som salufört förfalskade kompressorer i Maneurops namn. DANFOSS KINA måste också se till att delar från kompressorer som kasseras i den egna fabriken i Wuqing inte återanvänds olagligt i renoverade kompressorer. Efter nedmontering krossas därför alla större delar för att undvika att de används av förfalskare.

Sedan början av förra året har DANFOSS genomfört mer än 30 affärsseminarier och roadshows riktade till kylbranschen i större städer över hela Kina, inklusive Peking och Shanghai. Utöver en introduktion till kylmarknadens produkter och teknologier, behandlar seminarierna också frågan om rättigheter och immaterialrätt. Man informerar dessutom om riskerna när det gäller säkerhet, effektivitet och prestanda vid användandet av förfalskade kompressorer.

DANFOSS driver aktivt kampen mot varumärkesförfalskning, bl.a. finns en särskild ”anti-förfalskningssida” som informerar om hur man kan skilja en äkta Maneurop-kompressor från en oäkta, på företagets kinesiska hemsida. Under de kommande månaderna kommer man dessutom att lansera en reklamkampanj på webben och andra sociala medier i syftet att öka konsumenternas kunskap om skillnaden mellan förfalskade och autentiska enheter och farorna med att använda ombyggda kompressorer.