Connie Hedegaard i Danfoss styrelse

Connie HEDEGAARD i DANFOSS styrelse, det beslutades vid bolagets årsstämma den 29 april, meddelade Danfosskoncernen i en pressrelease.

Den nya styrelsemedlemmen Connie HEDEGAARD har stor erfarenhet av klimatfrågor då hon tidigare har arbetat med just miljö- och klimatfrågor som EU-kommissionär (2010-2014). Hon har ocksâ varit hon minister för FN: s klimatkonferens i Köpenhamn (2009), och dansk miljöminister (2004-2007). För närvarande är hon engagerad i en rad olika organisationer och kommittéer, som t.ex. KR Foundation och den gröna tankesmedjan CONCITO.

DANFOSS styrelseordförande Jørgen M. CLAUSEN kommenterade nyheten: “Jag är mycket glad att välkomna Connie HEDEGAARD till styrelsen. Med hennes erfarenhet som minister och EU-kommissionär har Connie HEDEGAARD en unik bakgrund. Hon är internationellt erkänd för sin gedigna kompetens inom klimat, miljö- och energifrågor, kunskaper som är mycket värdefulla för DANFOSS.”

Connie HEDEGAARD uttalade sig också om sin nya styrelsepost: “Med ett stort utbud av energieffektiv teknik och klimatvänliga lösningar är Danfoss en viktig aktör i världens övergång till en grönare och mer hållbar konsumtion av energi och resurser i allmänhet. Som styrelseledamot ser jag fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen av Danfoss som ett starkt internationellt företag, och bidra till att bolaget uppnår sin fulla potential.”

Connie HEDEGAARD ersätter Henrik POULSEN, vd för DONG ENERGY, som avgick som styrelseledamot i slutet av 2015.