EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES BYGGER STORKÖK FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

USA – EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES bygger för närvarande ett fullt fungerande kök för kommersiellt ändamål med syfte att forska fram och utveckla lösningar för de utmaningar som matserviceindustrin står inför, såsom koncept med ”smarta”, uppkopplade kök, nya köldmedier och livsmedelssäkerhet.

Det kommersiella köket är en av fem moduler som är under uppförande i EMERSON INNOVATION CENTER (som går under namnet ”The Helix”), en cirka 40 000 m2 stor anläggning som specialbyggts på UNIVERSITY OF DAYTON:s campus. EMERSON har investerat 35 miljoner dollar i forskningscentret ”The Helix” och hoppas att anläggningen kommer att främja en ambitiös, gemensam strategi att bedriva forskning i syftet att skapa ny teknik som möter de utmaningar som finns inom värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylbranschen (HVACR).

“Vi vill ha en helhetssyn på utmaningarna som ett fullt sysselsatt storkök möter, så vår nya anläggning kommer att vara en fullt fungerande restaurang som kan servera 150 kuvert. Vi kommer att kunna simulera varma och kalla klimat, samt studera zonindelning, belysning, luftfuktighet och livsmedelstemperatur. Anläggningen kommer att byggas med den senaste tekniken från utrustningstillverkare för restaurangverksamhet och EMERSON:s egna kontroll- och matåtervinningssystem “, säger Allen WICHER, ansvarig för enheten Food service marketing hos EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES REFRIGERATION.

Det fullt fungerande storköket innebär att EMERSON och deras samarbetspartners kommer att kunna testa nya lösningar på dagens och morgondagens utmaningar inom livsmedelsservice. Det första steget i denna process är att skapa en tvärfunktionell grupp av specialister inom restaurangverksamhetens alla domäner och som kommer att intervjua kockar och personal vid storkök över hela USA.

När anläggningen är färdigbyggd kommer innovationscentret “The Helix” att sysselsätta cirka 35 personer. Man kommer att fokusera på ett par viktiga marknadsområden inom HVACR-industrin, bl.a. kylsystem för stormarknader, livsmedelsservice, ”smarta” anslutna hem och datacenterkylning. Centret kommer också att tillhandahålla tre utbildningslaboratorier och man kommer dessutom att ställa sina lokaler till förfogande för sammankomster, seminarier, forum och liknande som HVACR-branschen organiserar.