ENERGIEFFEKTIV LUFTKONDITIONERING I DATACENTER

TYSKLAND – För andra året i rad har “German Society of Refrigeration and Air Conditioning” (DKV) hållit sitt årsmöte i Dresden. DKV hade till mötet, som gick av stapeln den 18-20 november 2015, bjudit in bl.a. ingenjörer, akademiker och potentiella kunder för att skapa en träffpunkt där olika aktörer kan stråla samman och utbyta erfarenheter. Ett ämne som togs upp var energieffektiv luftkonditionering i datacenter.

Andra ämnen som stod på dagordningen var bl.a. de utmaningar som kyl-, luftkonditionerings-, värmepumps- och kryoteknikbranscherna ställs inför när det gäller att samverka med åtgärder för att skapa fungerande klimatskydd. Årsmötet handlade inte bara om presentationer och diskussioner om dessa relevanta ämnen, utan tog alltså även upp ett annat allt viktigare ämne till diskussion, nämligen energieffektiv luftkonditionering i datacenter.

Daniel LEMKE, sälj- och marknadschef för EBM-PAPST, var en viktig bidragsgivare till diskussionen och han sammanfattade ämnet helt kort så här: “Ständigt växande mängder av data från mobilt internet, molntjänster och internetanslutning via tv kräver allt större datorkapacitet.” Han påpekade vidare att: “För närvarande kan luftkonditioneringen för ett normalt datacenter stå för upp till 37 procent av hela energiförbrukningen.”

EBM-PAPST:s marknadschef menade att många företag har följt trenden för energieffektiva kyllösningar med “free cooling”, i syfte att dra ner på kostnader. Denna lösning, menar han, kräver stora mängder luft, luft som i allt högre grad produceras av högeffektiva fläktmoduler. Han underströk också att energieffektivitet alltid är en fråga om att välja rätt komponenter.

LEMKE förklarade hur man uppnår den bästa utformningen för att driva fläktsystem säkert och effektivt. Med hjälp av olika exempel visade han de olika faktorer som man måste ta hänsyn till och visade hur uppställning, avstånd, och hur fläkten är designad kan påverka prestandan hos hela fläktsystemet. Han underströk också det faktum att parametrarna för den befintliga anläggningen och livscykelkostnaderna kommer också att avgöra vilken typ, antal och storlek av fläktar som behövs i ett system.