Kylsystem baserat på solenergi och ammoniak

Forskare vid ett mexikanskt universitet utvecklat en ny typ av kylsystem baserat på solenergi och ammoniak avsett för hushållsapplikationer. Det rapporterar webbsiten “ammiona21.com”, som specialiserar sig på naturliga köldmedier och särskilt, som namnet antyder, ammoniak.

Kylskåp och konventionell luftkonditionering behöver en kompressor för att fungera, men det nya kylsystemet fungerar alltså med endast solenergi och  ammoniak som köldmedium. Det är ett forskningsteam vid National Autonomous University of Mexico (UNAM), lett av Rivera Gomez, som arbetat fram den nya tekniken.

I en intervju med “ammoniak 21.com”, förklarar forskningsledaren Rivera Gomez att en av fördelarna med ammoniak som köldmedium är att man lätt kan anpassa systemet till olika applikationer såsom luftkonditionering, kylskåp eller produktion av is.

60 kvadratmeter solpaneler producerar tillräckligt med energi för att kyla eller värma ett rum på 80 kvadratmeter. Enligt Rivera Gomez kan prototypen anpassas till större anläggningar som kontor eller t.o.m. till grupper av tre – fyra normalstora hus.

Systemet kan också fungera med andra energikällor än solenergi, såsom industriell spillvärme. “Det är en mycket attraktiv lösning för investerare, eftersom de redan har tillgång till energi och inte behöver investera i solenergi, vilket drastiskt minskar kostnaderna, ” säger Rivera Gomez.

Prototypen testas för tillfället i norra Mexiko och om det fortsätter att visa på goda resultat kan det nya kylsystemet sättas i produktion och komma ut på marknaden mycket snabbt. Att köpa kylsystemet skulle dock än så länge vara dyrare än traditionella alternativ. Rivera Gomez uppger att man räknar med att inköpskostnaden amorteras av på 4-7 år. Kylsystemet från UNAM är dock betydligt billigare i drift än en traditionell luftkonditioneringsenhet, eftersom det inte behöver kompressorer och endast kräver tillräckligt med el för att driva de små pumpar som driver varmvatten och ammoniak/litiumnitratlösning genom systemet.

Intresset i branschen för naturliga köldmedier och nödvändigheten att finna hållbara alternativ till HFC är större än någonsin, och denna typ av projekt förtjänar att lyftas fram, menar “ammoniak 21.com”. Innovation är på ständig frammarsch inom i HVAC och forskningsprojektet som Rivera Gomez och hans team genomfört har finansierats bl.a. av mexikanska staten och ett privat företag som specialiserat sig på solenergi, Módulo Solar.