FÖRSTA STORMARKNADEN SOM FÅR MILJÖMÄRKNINGEN BLUE ANGEL

TYSKLAND – En stormarknad i Marburg-Cappel, Tyskland, är den första i sitt slag att få miljömärkningen BLUE ANGEL för visat miljöansvar. Stormarknadskedjan heter “TEGUT….” och har fått märkningen bl.a. tack vare integrerade kylanläggningar och energieffektiva kyl- och frysdiskar från CARRIER Europe:s produktserie CO2OLtec, som använder det naturliga köldmediet CO2.

Sedan starten 1978 har miljömärkningen BLUE ANGEL delats ut till mer än 12 000 miljömässigt hållbara produkter eller tjänster från cirka 1500 företag i Tyskland. Syftet med Blue Angel-märkningen är att hjälpa konsumenterna att hitta produkter och tjänster som uppfyller högt ställda krav med avseende på miljö, hälsa och prestanda.

För att få denna åtråvärda miljömärkning måste “TEGUT … ” uppfylla ett flertal olika kriterier, bland annat behövde man installera kyldiskar med glasdörrar, solceller på taket, installera kylsystem med naturliga köldmedier samt använda sig av LED-belysning i största möjliga utsträckning. Broschyrer och annat tryckt material ska vara av återvunnet papper och man bör också kunna erbjuda kunderna en rejält tilltagen, lättillgänglig cykelparkering. “TEGUT…” uppger i CARRIER:s pressrelease, publicerad 06/10/, att när det gäller hållbar, energieffektiv kylutrustning, så var CARRIER det självklara förstahandsvalet.

“Energiförbrukningen för denna flaggskeppsbutik minskade med 30% jämfört med traditionella utrustade, äldre butiker,” meddelade Detlev MÜLLER, energiansvarig hos “TEGUT ….”. “Eftersom kylning är en av de största energiförbrukarna i en stormarknad, var det naturligt för oss att samarbeta med CARRIER för att uppnå ett bra och från miljösynpunkt hållbart resultat.”

“TEGUT…” beslutade att installera grön teknik med CO2 som köldmedium för såväl kylsystemen i butiken som för uppvärmningen av lokalerna. Valet föll på CARRIER:s miljömässigt hållbara produktserie CO2OLtec, som enligt tillverkaren bidrar till att förbättra butikens energieffektivitet och minska dess koldioxidutsläpp, eftersom det naturliga köldmediet koldioxid har mycket låg global uppvärmningspotential. CARRIER informerar i sin pressrelease också om att all spillvärme som skapas under kylprocessen samlas in och omfördelas för uppvärmning via CO2OLheat modul.

Med de energieffektiva systemen sparar man inte bara pengar, utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt med upp till 50%. Ytterligare energibesparingar kan också åstadkommas genom att installera med glasdörrar, LED-belysning och EC-fläktar.

“Vi är stolta över att bidra till “TEGUT …”:s Blue Angel-miljömärkning med installationen av vårt innovativa CO2-kylsystem och kylmontrar”, kommenterade Udo LAEIS, vd för CARRIER Commercial Refrigeration, i Tyskland.