FRAMTIDSPROGNOSEN FÖR SÖMLÖSA RÖR I NORDAMERIKA

USA – Framtidsprognosen för sömlösa rör i Nordamerika ser relativt ljus ut. En marknadsundersökning som nyligen publicerats (“North America Seamless Heat Exchanger Tubing Market By Type, By End User, By Geography (U.S., Canada, Mexico) – Analysis & Forecast to 2020“) beskriver den nordamerikanska marknaden för sömlösa rör avsedda för värmeväxlare. Marknaden värderades enligt undersökningen till 752,5 miljoner dollar år 2014 och förväntas uppnå ett värde på 1070 miljoner dollar år 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 6% mellan 2015 och 2020.

Undersökningen visar att denna marknad är mycket konkurrenskraftig. En rad olika branscher efterfrågar sömlösa rör: kemi, petrokemi, olja och gas, till exempel. Det innebär att tillverkare specialiserade på rör bör se en betydande tillväxt under perioden. Bland slutanvändarna ledde kemisektorn den nordamerikanska marknaden för sömlösa rör för värmeväxlar år 2014 och stod för en marknadsandel på 28,7%.

Rapporten förutspår också att försäljningen av rörprodukter inom energisektorn kommer att växa, eftersom värmekraftverk fortfarande är den viktigaste energikällan i Nordamerika. Inte överraskande är det amerikanska tillverkningsföretag som går i täten när det gäller marknadsandelar, medan mexikanska marknaden bör fortsätta att göra sig alltmer gällande, eftersom flera tillverkningsföretag flyttar, eller planerar att flytta, sin produktion dit.

Framtiden för marknaden ser inte odelat positiv ut, detta på grund av andra faktorer som t.ex. den ökade användningen av svetsade rör i många slutanvändarbranscher, vilket kan dämpa tillväxten under prognosperioden.