DAIKIN FÖRVÄRVAR SOLVAYS KÖLDMEDIEVERKSAMHET

EUROPA – DAIKIN INDUSTRIES har nyligen förvärvat köldmedieverksamheten från den belgiska kemikoncernen SOLVAY, en verksamhet som representerar en omsättning på 53 miljoner €. Förvärvet ger DAIKIN möjlighet att utöka sin verksamhet inom denna sektor i Europa.

Köpet av SOLVAY:s köldmedieverksamhet ger alltså DAIKIN potential att utöka sina europeiska aktiviteter samtidigt som man kommer att kunna dra nytta av en god produktionsbas. DAIKIN avser att ytterligare utöka sitt produktsortiment genom att inkludera SOLVAY:s köldmedier avsedda för fordonssektorn, en produkt som står för en ansenlig del av den globala försäljningen.

I Europa siktar kylbranschen som helhet mot att använda köldmedier med en så låg miljöpåverkan som möjligt, detta som en naturlig följd av F-gasförordningen. I den pressrelease som informerar om förvärvet meddelar DAIKIN, som tillverkar både köldmedier och HVACR-utrustning, att man strävar efter att främja användningen av köldmedier med lägre global uppvärmningspotential (GWP) och därmed bidra till att minimera miljöpåverkan, och att man som ett led i arbetet med att uppnå uppsatta miljömål snarast kommer att arbeta fram konkreta mål även inom sektorn för fordonsköldmedier, med en policy som kommer att inkludera t.ex. återvinning och återanvändning av F-gas.

DAIKIN tillhandahåller sedan tidigare en mängd olika fluorerade produkter över hela världen via sitt dotterbolag DAIKIN CHEMICAL FRANCE, med säte i Lyon, Frankrike, samt genom sin verksamhet i Japan och Kina. DAIKIN levererar redan idag avancerade fluorerade produkter till europeiska biltillverkare, produkter som behövs för att möta gällande regler för bränslepermeation och turboapplikationer, bland andra användningsområden.

Med förvärvet vill DAIKIN stärka sina förbindelser med europeiska biltillverkare och ytterligare öka försäljningen av fluorerade produkter till fordonsindustrin genom att accelerera produktutvecklingen för att kunna tillgodose kundernas framtida behov.

SOLVAY, som grundades i Bryssel redan 1863, är baserade i Frankfurt, Tyskland. Man fokuserar på kemitekniska produkter och har tillverkat och distribuerat köldmedier under varumärket Solkane, men vill nu koncentrera sig på andra kemitekniska produktområden. De ca 75 anställda som berörs av försäljningen kommer att arbeta vidare hos DAIKIN.