GUIDE TILL KINESISKA MARKNADEN FÖR NATURLIGA KÖLDMEDIER

KINA – En ny guidebok med information om de 201 företag som sysslar med naturliga köldmedier och som har huvudkontor i Kina har nyligen publicerats. Guiden har titeln “GUIDE+ Directory of Natural Refrigerants Businesses in China 2015” och ges ut av SHECCO, ett belgienbaserat marknadsutvecklingsföretag som arbetar med klimatvänlig teknik. Guiden ger ingående information om de företag som utgör den kinesiska marknaden av naturliga köldmedier och är det senaste tillskottet till SHECCO:s serie av affärs- och branschpublikationer. Publikationerna avser att främja en mer lönsam användning av naturliga köldmedietekniker inom HVAC&R.

Guiden innehåller all den information som behövs för att hjälpa aktörer och entreprenörer att utveckla sin verksamhet i Kina eller inleda samarbete med den kinesiska HVAC&R-industrin. Boken förmedlar all nödvändig information såsom företagsnamn på både engelska och kinesiska, kontaktuppgifter, typ av företag och verksamhetsområden, samt de naturliga köldmedier som används av de olika bolagen.

Förutom att presentera företagen aktiva på marknaden för naturliga köldmedier med huvudkontor Kina, vill “GUIDE+ Directory of Natural Refrigerants Businesses in China 2015” också presentera en vad man kallar “Business Heat Map”, alltså en karta som visar i vilka provinser det finns flest kompetenta för företag som tillhandahåller kyllösningar med naturliga köldmedier. Kartan visar att dessa företag främst har etablerat sig i kustprovinserna, där man hittar mer än 75% av Kinas alla företag som arbetar med naturliga köldmedier. Av samma karta kan man utläsa att de norra och västra provinserna inte är en självklar bas för företagen. The Business Heat Map visar att de flesta gröna företagen är baserade i provinserna Guangdong, Shandong, Shanghai samt Peking. Företagen har dock olika profiler även i dessa “aktiva” provinser, eftersom de som finns i Peking mestadels är företag som sysslar med ingenjörs- och entreprenadverksamhet, Guangdong och Shandong hyser en stor andel av kinesiska systemtillverkare medan Shanghai är navet för internationella företag som arbetar med naturliga köldmedier.

SHECCO publicerade en annan skrift inom samma område tidigare i år. Publikation heter “GUIDE to Natural Refrigerants in China – State of the Industry 2015”, och kan erhållas gratis. Guiden ger en omfattande introduktion och förståelse av den livliga kinesiska marknaden för naturliga köldmedier.