HUR HAR DEN BRITTISKA AC-BRANSCHEN PÅVERKATS AV R22-FÖRBUDET?

STORBRITANNIEN – Luftkonditioneringsanläggningar med köldmediet R22 har användningsförbud sedan 1 januari 2015, då den nya F-gasförordningen trädde i kraft. Nu åtta månader senare har DAIKIN UK genomfört en undersökning om hur förbudet påverkat, och fortfarande påverkar, branschen.

DAIKIN UK frågade installatörer och andra entreprenörer hur just deras företag påverkats sedan förbudet trädde i kraft. Resultatet visar att entreprenörerna tycker sig se en ovilja hos kunderna när det gäller att förnya sina luftkonditioneringssystem och investera i system med köldmedier som är mer energieffektiva och har lägre GWP, och att denna ovillighet påverkar nya affärsmöjligheter.

Mer än hälften av de tillfrågade tror att R22-förbudet har en inverkan på deras verksamhet, och mer än en tredjedel uppskattar att 50 % av deras kunder fortfarande inte har bytt ut sina R22-luftkonditioneringssystem till alternativ med andra köldmedier.

Dessutom uppskattar de flesta entreprenörer att kunderna är ovilliga att ändra eller anpassa sitt AC-system inom en snar framtid, och värderar att hela 78 % av kunderna väntar på att sitt befintliga system är uttjänt innan man överväger en ersätta köldmedium.

När det gäller frågan om vilket faktor som är mest avgörande när det gäller att välja nytt köldmedium, delar sig meningarna. 23 % anser att energieffektivitet är den viktigaste faktorn, medan 23 % menar att priset är avgörande.

Martin PASSINGHAM, produktchef hos DAIKIN UK: “Ett av de viktigaste resultaten av undersökningen var att endast 15 % av de tillfrågade entreprenörerna såg säkerhet som en avgörande faktor, och mer än 75% anser att R410a och R32 är de mest populära alternativen.”

“Som ett av de branschledande företagen när det gäller köldmedier som ersätter R22 är det utmärkt att se att installatörer och andra entreprenörer är välbekanta med köldmedier med lågt GWP och hög energieffektivitet som t.ex. R410a och R32. Det är också bra att se att installatörerna har en positiv attityd gentemot nya köldmedier med lägre GWP när man överväger alternativ till R22.

“DAIKIN UK uppmuntrar fastighetsägare och förvaltare att allvarligt överväga sina ersättningsalternativ till R22 så snart som möjligt. Entreprenörer som arbetar med luftkonditioneringsanläggningar bör vara förberedda på att föreslå kunden energieffektiva alternativ,” avslutar Martin PASSINGHAM.