Kommer naturliga köldmedier att fasas ut?

KANADA – Kommer naturliga köldmedier att fasas ut någon gång i framtiden? Det tror inte Jeffrey GINGRAS, som anser att naturliga köldmedier är det enda långsiktigt hållbara alternativet till HFC. Jeffrey GINGRAS är ordförande och försäljningsansvarig för SYSTEMES LMP, en kanadensisk tillverkare av kylutrustning, och han är alltså övertygad om att naturliga köldmedier är de enda som inte kommer att utsättas för utfasningsprogram. Han förutspår dessutom att banbrytande lösningar kommer att se dagens ljus redan under 2016.

I en intervju i webbtidningen “ammonia21” sade Jeffrey GINGRAS att industrin insett att naturliga köldmediers popularitet har fortsatt att stiga eftersom alltfler människor uttryckt sin oro över den globala uppvärmningen. SYSTEMES LMP, som är en stark förespråkare för användning av naturliga köldmedier i kyl- och luftkonditioneringsapplikationer, valde därför att utveckla nya produkter baserade på naturliga köldmedier. Företaget har givetvis förhoppningar om att kunderna kommer att hitta fram till dessa.

I intervjun säger Gingras vidare att marknaden för naturliga köldmedier i dagsläget står inför två stora utmaningar: Den första är att konkurrera med den syntetiska köldmediemarknaden, som Gingras tror kommer att utveckla nya lösningar och marknadsföra aggressivt, och den andra är en stark dollar som kommer att påverka kostnaderna för CO2-komponenter.

Förutom de två ovan nämnda faktorer som utmanar branschen 2016, berör Gingras i intervjun andra hinder som kan bromsa tillväxten på marknaden. Han nämner bland annat pris och tillgången på komponenter, komponentleverantörernas prissättningsstrategier och den stora mångfald av lösningar som redan finns tillgängliga för kunderna.

SYSTEMES LMP:s försäljningsansvarige berättar också att bolaget för närvarande arbetar med ett nytt koncept för stormarknader, med den första installationen planerad till juni 2016. Företaget hävdar att det nya konceptet kommer att visa sig vara en banbrytande lösning, och försäkrar att man kommer att offentliggöra resultatet så snart som möjligt.

SYSTEMS LMP, med säte i Quebec, har över 15 års erfarenhet inom kylbranschen och började arbeta med CO2 i egna testanläggningar under 2008. Företaget har sedan dess installerat ett stort antal CO2 transkritiska system i Kanada.

Webbtidningen “ammonia21” är en plattform för den industri som arbetar med ammoniak som köldmedium. Tidningen arbetar aktivt för att vidarebefordra information om produkter och nyheter som berör ämnet.