Daikin presenterar ny miljöstrategi för hållbar utveckling

Det japanska tillverkningsföretaget Daikin presenterar ny miljöstrategi för hållbar utveckling och publicerade nyligen den japanska upplagan av sin “Sustainability Report 2016″, alltså en rapport över Daikins strategi för hållbar utveckling 2016.

Det tyder på att Daikin, liksom ett flertal andra stora bolag, lägger allt större vikt vid såväl företagets sociala ansvar som vid den aktiva roll företaget har att spela när det gäller att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, sett ur miljösynpunkt.

I juni 2016 publicerade Daikin-gruppen “Fusion 20”, en rapport i vilken man utvecklar och förklarar sin miljöstrategi som rör de frågor som påverkar kunder och övriga samhället såväl som bolagets fortsatta tillväxt, där man inom alla områden strävar efter att agera positivt.

Utöver rapporten “Fusion 20” har Daikin tillkännagjort resultaten av sin miljöplan 2010-2015 och samtidigt satt upp nya mål för minskade utsläpp av växthusgaser för 2020. Mer detaljerad information kommer att publiceras på Daikins webbsida i september, men man har redan nu skrivit att bolaget hittills minskat utsläppen med 34,8 miljoner ton CO2 i tillväxtländer, alltså mer än det mål man satt upp, som var på 30 miljoner ton.

Daikin tillverkar både köldmedier och luftkonditioneringsanläggningar och har därför goda möjligheter att arbeta för ökad användning av anläggningar med lågt GWP. Enligt Daikin är HFC-32 det optimala köldmediet för luftkonditioneringsanläggningar för både privat som kommersiellt bruk. Man har genomfört ett antal studier om köldmediet på internationell nivå och arbetar för att öka dess användning. Daikins miljöstrategi innebär att man kan sätta upp ett mål på minskade utsläpp av växthusgaser med 60 miljoner ton år fram till 2020.