DAIKIN INVESTERAR 410 MILJONER DOLLAR I NY INDUSTRIANLÄGGNING

USA – DAIKIN planerar att bygga en ny 350 000 m² stor industrianläggning i Houston, Texas. Investeringen presenteras som en del av bolagets långsiktiga utvecklingsplan för expansion på den nordamerikanska marknaden. Byggstarten har programmerats till mitten av 2016.

Japanska DAIKIN:S förvärv av amerikanska GOODMAN (en av de ledande tillverkarna och distributörerna av luftkonditioneringsenheter avsedda för den privata bostadssektorn i USA) år 2012, innebar att bolaget ökade sin omsättning och förstärkte sin profil i Nordamerika, men den japanska tillverkaren har nu som målsättning att även säkerställa sina möjligheter att öka produktionstakten. I mars 2014 förlade DAIKIN en del av sin produktion till GOODMAN-fabriken i Houston, Texas.

Fyra av GOODMAN:s redan befintliga fabriker kommer att integreras i den nya industrianläggningen, som på detta sätt samlar sin marknadsförings- och kundsupportverksamhet på ett och samma ställe. Investeringen på 410 miljoner dollar ses som ett viktigt steg för att öka produktionen och försäljningen av utrustning med VRF-teknik (variabelt köldmedieflöde) i ett land där försäljningstillväxten av luftkonditioneringsutrustning beräknas uppgå till 20% per år.

Förutom att generellt förbättra och modernisera GOODMAN:s tillverkningsanläggningar vill DAIKIN tillämpa sin produktionsteknik även där, vilket innebär att bolaget siktar mot en allmänt högre produktivitetstakt. Man kommer också att minska sin lagerhållning genom att använda gemensamma komponenter för båda bolagens produkter och sträva mot att minimera förseningar.

Enligt Wall Street Journal kommer den nya produktionsanläggningen att byggas i Hockley, cirka 45 km nordväst om Houston. Tidningen avslöjar också att den japanska tillverkaren planerar att stänga somliga av GOODMAN:s anläggningar i Tennessee och Texas. DAIKINS förvärv av GOODMAN för 3,7 miljarder dollar ses som ett sätt för den japanska tillverkaren att lansera sin VRF-teknologi i Nordamerika. Avtalet ger DAIKIN tillgång till GOODMAN:s distributionsnät, som har en marknadsandel på över 60% bland entreprenörer och återförsäljare i USA.

DAIKIN räknar med att den ökade energiregleringen i USA kommer att medföra en ökande efterfrågan på högeffektiv VRF-teknik inom bostadssektorn. Även om DAIKIN redan har påbörjat försäljningen av produkter med integrerad inverterteknik, planerar även GOODMAN att aggressivt lansera liknande produkter i år.