TRENDEN MED SMARTA HEM FORTSÄTTER, NU KOMMER DET SMARTA BOSTADSOMRÅDET

USA – Trenden med uppkopplade, eller “smarta”, hem fortsätter och i USA tar man nu nästa steg med lanseringen av ett helt “smart” bostadsområde. Området tillhandahåller den boende fler möjligheter till att vara uppkopplad och trådlöst styra olika typer av fjärrkontroller och säkerhetssystem, där målet är att erbjuda större trygghet och komfort. Det nya konceptet befinner sig mitt emellan två industrisektorer i stark utveckling, nämligen “smarta” hem och “smarta” städer.

Denna kanske omvälvande utveckling introduceras via SERENE HOMES, en fastighetsutvecklare i Texas, som nyligen har infört ett koncept som tar mobil teknik och det uppkopplade hemmet ett steg längre och lanserar nu det “smarta” bostadsområdet. Tillsammans med HONEYWELL och PREMIER ELECTRONICS har SERENE HOMES installerat hemautomation och säkerhetssystem i alla nybyggda bostäder i området “The Hills of Windridge”.

Området är det första i sitt slag i Fort Worth, Texas, och består av 1200 smarta bostäder. Ett antal inbyggda kontrollfunktioner ingår i systemet, t.ex. HONEYWELL Tuxedo Touch home controller, övervakningskamera placerad utomhus, Z-Wave-kontrollerade dörrlås, termostater, och strömbrytare. Alla enheter drivs och styrs med hjälp av HONEYWELL Totalt Connect Remote Services, som möjliggör trådlös styrning av funktionerna med hjälp av en allt-i-en mobil app. Systemet är konstruerat för att vara totalt integrerad i hemmet.

De som bor i villaområdet kommer följaktligen att kunna sköta de funktioner och system som finns installerade i just sitt hem och hantera hemmets säkerhet, komfort och automation, motta meddelanden och bevaka hem och trädgård genom uppkopplade övervakningskameror – när och varifrån som helst. Alla funktioner kan skötas trådlöst på distans, som t.ex. koppla ur larm och låsa upp ytterdörren eller justera bostadens inomhustemperatur.

Det ökande intresset för uppkopplade system i hemmet är till stor del en följd av teknikutveckling och design av allehanda “smarta” apparater och trådlös teknik. Men också av vårt växande beroende av datorer och smartphones i stort. Snabba förbindelser och snygg, begriplig utformning, både av själva apparaten och av det man ser på skärmen, är också oerhört viktigt när det gäller att hantera den ökande mängden av alltmer komplex kommunikation.

“Skräddarsydda, personliga, digitala lösningar dominerar marknaden som helhet, och det finns inget mer personligt än hemmet”, förklarade Steve MEDEL från HONEYWELL, som har fått uppdraget att leverera bl.a. det trådlösa styrsystemet och termostater till SERENE HOMES smarta hem.

Efter att ha ansetts vara en futuristisk lyx, håller nu smarta system på att bli tillgängliga för den stora allmänheten, och i USA pekar landsomfattande trender på allt större intresse för uppkopplade system i hemmet.

På SERENE HOMES förväntar sig också bättre förutsättningar när det blir dags för generationsbyte, eftersom ett boende i ett uppkopplat villaområde bör innebära ett mervärde utöver bekvämligheter som trägolv, energieffektivitet och bänkskivor i granit. “Det ursprungliga incitamentet var att erbjuda något extra och på så sätt locka en bredare grupp av potentiella köpare och samtidigt hålla oss inom vår budget”, förklarar Arek MEYER “men vi behövde också ett kostnadseffektivt sätt att säkra bostadsområdets framtida attraktionskraft.”

Alla boende i bostadsområdet kommer att få en grundlig utbildning i allt de behöver kunna för att på bästa sätt dra nytta av hemmets alla installationer. “För den enskilde villaägaren kan processen med att förse bostaden med hemautomation innebära en hel del efterforskning, stress, och kostnader för att köpa ny utrustning eller programvaror, ” menar Arek MEYER från SERENE HOMES. “Det nya bostadsområdet innebär att de boende kommer att kunna styra sitt hems installationer med sina smartphones från och med den dag de flyttar in.”