VIBRO-ACOUSTICS ANSLUTER SIG TILL SWEGON

KANADA – SWEGON AB har förvärvat VIBRO-ACOUSTICS, en av de ledande leverantörerna av buller- och vibrationskontroll-lösningar i Nordamerika. VIBRO-ACOUSTICS grundades 1960 och sysselsätter för närvarande 167 anställda och rapporterade år 2013 en omsättning på 28 MCAD (motsvarande ungefär 170 Mkr). VIBRO-ACOUSTICS huvudkontor ligger i Toronto, Kanada, men bolaget har ytterligare två tillverkningsanläggningar i USA – en i Reno, Nevada och en annan i Nashville, Tennessee.

“Den nordamerikanska marknaden för produkter för inomhusklimat i byggnader är mycket stor och hittills har vi endast haft en begränsad närvaro där. När vi nu utökar vår verksamhet är vi mycket nöjda över att göra det tillsammans med VIBRO-ACOUSTICS som är ett välskött företag med en lång och framgångsrik historia. Dessutom kompletterar deras starka fokus på att leverera högkvalitativa systemlösningar SWEGON:s marknadsapproach mycket bra”, säger Swegons vd, Hannu SAASTAMOINEN i ett uttalande.

I sitt huvudkontor bistår VIBRO-ACOUSTICS med konsulttjänster inom HVAC-området för att minska akustikproblem och buller i ventilationssystem. I sina tre anläggningar tillverkar VIBRO-AKUSTIK akustikprodukter som ljuddämpare och vibrationsisolering för ventilationsmarknaden.

Hannu Saastamoinen avslutar; ”VIBRO-ACOUSTICS är väletablerade på den Nordamerikanska marknaden och har ett brett utvecklat nätverk av distributörer. Vi ser många positiva möjligheter för vår framtida utveckling tillsammans. VIBRO-ACOUSTIC ger oss en stark bas från vilken vi kommer kunna ta SWEGON:s nordamerikanska verksamhet till helt nya nivåer framöver.”