SOLAR CERTIFICATION FUND DELAR UT PROJEKTBIDRAG

EUROPA – För sjätte året i rad distribuerar SOLAR FUND CERTIFICATION (SFC) bidrag till projekt som ryms inom ramen för 13 prioriterade ämnesområden. Projekten kan t.ex. gälla certifierings- och standardiseringsfrågor samt kvalitetssäkring för solvärmeteknik. SFC tillhör organisationen EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION (ESTIF) och har sedan 2011 distribuerat närmare 600 000 euro till ett 50-tal projekt.

Den totala budgeten för SFC initiativ är 150 000 euro och fördelningen till olika projekt kommer att bero på de inlämnade projektförslagens relevans och kvalitet. Ledningsgruppen, som alltså bedömer och väljer ut vilka förslag som kommer att få bidrag, är också öppna för andra ämnen som anses relevanta, även om de ligger utanför de 13 prioriterade ämnesområdena.

Sista ansökningsdag var den 16 januari 2015, så nu återstår det bara att se vilka projekt som valts ut av ledningsgruppen.