NODA VÄLKOMNAR NYA DELÄGAREN LATOUR

SVERIGE – NODA INTELLIGENT SYSTEMS AB, ett svenskt företag som utvecklar och tillhandahåller intelligenta system för energieffektivisering i fastigheter, har meddelat att man utökat sin ägarbas och välkomnat investmentbolaget INVESTMENT AB LATOUR som ny delägare.

I en pressrelease den 22 oktober 2015 meddelade NODA INTELLIGENT SYSTEMS AB att man genomfört en riktad nyemission för att stärka bolagets internationella expansion. INVESTMENT AB LATOUR har undertecknat ett avtal om att förvärva 11% av NODA. LATOUR INDUSTRIES AB var inte det enda bolaget som deltog i nyemissionen, NODA:s huvudägare, SJÄTTE AP-FONDEN, deltog också tillsammans med flera andra aktuella aktieägare. NODA:s nuvarande ledning kommer även i framtiden att ansvara för verksamheten och bekräftar att bolaget kommer att vara fristående även i fortsättningen.

Patrick ISACSON, vd för NODA INTELLIGENT SYSTEMS AB, förklarar följande i pressmeddelandet: ” NODA:s vision att agera marknadsledande i det nya smarta energilandskapet, där vår kärnstrategi sätter NODA i ett större sammanhang. I det ingår allt från hur vi bedriver forskning & utveckling, hur, var och med vem vi gör affärer, vilka marknadssammanhang vi väljer, och varför vi gör det, till hur vi förvaltar och driver vårt företag.” Han avslutar: “När vi nu utrustar oss för att öka expansions- och tillväxttakten genom att bredda vår produktportfölj och agera på nya marknader, är ägare som LATOUR av stort värde för oss, eftersom det sätter NODA i ett större industriellt sammanhang.”

“Vi är glada för den här möjligheten att aktivt ta del i NODA:s lovande framtid”, fortsätter LATOUR INDUSTRIES vd, Björn LENANDER. “Investering ligger helt i linje med vår nuvarande strategi att bygga upp en portfölj av företag som är verksamma inom energieffektivisering i byggnader, en sektor som vi har identifierat som ett strategiskt tillväxtområde för LATOUR INDUSTRIES. Vi ser fram emot att samarbeta med SJÄTTE AP-FONDEN och övriga ägare med NODA:s expansion både i Sverige och internationellt.”

NODA har nominerat Björn LENANDER från LATOUR INDUSTRIES till ny styrelsemedlem.

NODA, med huvudkontor i Karlshamn, tillhandahåller intelligenta system för energieffektivisering och energitjänster. Bland bolagets kunder finns energibolag, fastighetsägare och automationsföretag.