KINESISK ORO ÖVER LUFTKVALITEN INOMHUS

KINA – En färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Honeywell har visat att 60% av invånarna i Kina är oroliga över inomhusluftens kvalitet. En majoritet av befolkningen önskar förbättra inomhusluftens kvalitet i offentliga lokaler och på arbetsplatsen. Undersökningen, som har titeln “Chinese Attention on Indoor Air Quality Survey”, visade också att även om nästan 80% av de tillfrågade ansåg att ren luft hemma är en absolut nödvändighet, så ansåg många att de saknar kunskap om luftreningsteknik och luftreningsprodukter.

Undersökningen beställdes gemensamt av HONEYWELL och KINA INDOOR AIR QUALITY INDUSTRY ASSOCIATION och genomfördes av IPSOS, ett oberoende marknadsundersökningsföretag. Undersökningen utformades för att ge en tydligare bild av den kinesiska allmänhetens medvetenhet, oro och förväntningar när det gäller inomhusluftens kvalitet. Över 2000 personer från 10 olika städer runt om i Kina deltog i undersökningen.

Resultaten av undersökningen visade att 60% av de svarande från olika regioner runt om i Kina missnöjda med inomhusluftens kvalitet, medan hela 50% av dem rapporterade hälsoproblem bland kollegor, vänner och familj på grund av förorenad inomhusluft. Rapporten visade också att 57% av de tillfrågade uttryckte större farhågor om inomhusluftens kvalitet på offentliga platser än i sina hem, där de kände att de hade mer kontroll över kvaliteten på luften. Ungefär hälften av de tillfrågade erkände att det fanns ett akut behov av att förbättra inomhusluftens kvalitet på arbetsplatsen.

Oron över luftkvaliteten inomhus var ännu mer markant för offentliga platser med stora folksamlingar, som tåg- eller tunnelbanestationer och flygplatser, som bedömdes ha den sämsta kvalitén på inomhusluft, där 66% av de tillfrågade tyckte att luftkvaliteten på dessa platser borde övervakas och offentliggöras. Undersökningen visade också att 47% av de tillfrågade uppgav att de skulle vara villiga att betala lite extra pengar för att njuta av bättre luft inomhus.

“De flesta människor tillbringar 80 procent av sin dag inomhus. Och undersökningen visar att kineser är inte bara orolig för kvaliteten på inomhusluften – de skulle vilja se den förbättrad, särskilt i miljö som ligger utanför deras direkta kontroll, såsom offentliga inrättningar och arbetsplatser “, kommenterade HONEYWELL CHINA:s vd och koncernchef Stephen SHANG, i ett pressmeddelande där resultaten av undersökningen publicerades. “Det är därför Honeywell har åtagit sig att förbättra kvaliteten på inomhusluften och inriktar sig på att utveckla innovativa produkter som kommer att öka kvaliteten och säkerheten i det dagliga livet.”