ASDA KÖPER IN NY KYLUTRUSTNING TILL SIN TRANSPORTFLOTTA

STORBRITANNIEN – Stormarknadskedjan ASDA, som ingår i Walmartkoncernen, har i en pressrelease meddelat att man beställt 124 stycken kylaggregat för vägtransport, närmare bestämt Vector 1950 MT, från CARRIER TRANSICOLD. Det är inte första gången som ASDA integrerar fordon med kylenheter från CARRIER. 2014 köpte ASDA 20 stycken Vector kylanläggningar som installerades i befintliga fordon. Den affären ansågs då vara ett innovativt steg för ASDA eftersom det var startskottet för en förnyelseprocess av kedjans fordonspark.

ASDA bekräftade vidare att CARRIER TRANSICOLD:s serviceavtal, som omfattar ASDA:s strax över 700 befintliga kylenheter, också spelat en viktig roll. CARRIER:s höga servicestandard under det första halvåret av 2015 innebar att bolaget slutförde 100% av allt schemalagt underhåll i tid, inklusive nödvändiga justeringar av befintliga kylenheter som efterlevnaden av f-gasförordningen kräver.

ASDA:s val baserades på Vector 1950 MT-enhetens nedkylningshastighet, temperaturkontroll och elektrisk teknik, som i kombination med mikrovärmeväxlare, innebär att varje kylenhet kräver lägre köldmediefyllning (upp till 15% jämfört med de kylaggregat som de ska ersätta). CARRIER menar att den lägre mängden köldmedium bör bidra till att minska risken för utsläpp och förorening av köldmedium.

Sean CLIFTON, chef för ASDA:s transportflotta, kommenterar ordern: “Miljöprestanda, en säkrad obruten köldkedja och transportflottans drifttid är de tre viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när det gäller inköp av kylaggregat. Vector-systemen levererar på alla dessa områden. För att uttrycka det enkelt: de inte ger oss några problem.”

CARRIER berättade vidare i sin pressrelease att de nya Vector-enheter kommer att levereras med ett flexibelt reparations- och serviceavtal. Servicen, som genomförs på plats hos kunden, görs av utbildade tekniker från CARRIER TRANSICOLD:s nätverk. Leverantören genomför dessutom årliga temperaturtester och certifiering, där man ser till att utrustningen efterlever f-gasförordningen.

CARRIER tog också tillfället i akt att påpeka att varje Vector-enhet är utformad för att integreras med ASDA:s transportflottas telematiklösning, som garanterar tillgång till temperaturkritisk information när som helst under resan.