KINA AVSLUTAR PRISKRIG INOM LUFTKONDITIONERINGSBRANSCHEN

KINA – Sedan en tid har ett priskrig inom luftkonditioneringsbranschen pågått i Kina. Nu har den kinesiska regeringen med hjälp av ”National Development and Reform Commission” (NDRC) klivit in för att gjuta olja på vågorna. Avslutandet av priskriget förväntas påskynda luftkonditioneringsindustrins utveckling mot en sundare, mer värdebaserad konkurrens i Kina.

I slutet av april i år kallade NDRC:s avdelning som ansvarar för priskontroll och anti-monopol till möte med Kinas största luftkonditionerings- och distributionsföretag, där företag som GREE, MIDEA, CHIGO, SUNING, GOME och JD.COM ingår. NDRC varnade luftkonditioneringsindustrin mot att bilda prisallianser eller lansera ett ohållbart priskrig, vilket kan leda till att man säljer produkter med förlust.

Priskrig har varit ett återkommande tema i den kinesiska HVAC-branschen under de senaste decennierna och en gemensam strategi som används av kinesiska luftkonditioneringstillverkare. För ett tiotal år sedan framkallade ett av priskrigen ombildningen av Kinas hela luftkonditioneringsindustri, något som hade till följd att antalet tillverkare sjönk från över 500 till omkring 50.

Sedan september förra året har branschen hunnit genomgå tre omgångar av priskrig. Experter anser att dessa priskrig är skadliga för den långsiktiga utvecklingen av den kinesiska luftkonditioneringsindustrin, eftersom den är i akut behov av att påskynda förnyelse och uppgradering och att kunna fokusera på all ta fram högkvalitativa lösningar.

Liu DAREN, marknadsanalytiker hos ALL VIEW CLOUD, menar att en pågående priskrig inte bara skulle få långtgående konsekvenser för forskning, utveckling och uppgradering av produkter, hindra att de framsteg som gjorts för att förbättra produkternas energieffektivitet omsätts i praktiken, utan också skulle eliminera godartad konkurrens.

Kina producerar för närvarande två tredjedelar av de luftkonditioneringsapparater som finns på den globala marknaden. Men branschen är för närvarande pressad på grund av relativt låg efterfrågan och alltför välfyllda lager. Statistik från kinesiska marknadsundersökningsföretaget CHINA MARKET MONITOR CO. LTD (CMM) visar detaljhandelns försäljningssiffror rörande den luftkonditioneringsutrustning som såldes i Kina under helgen Labor Day, och de pekar på en nedgång med 9,8% jämfört med förra året.

Industrin förutspådde att Kinas efterfrågan på luftkonditionering skulle innebära en försäljning på över 50 miljoner enheter i år, men man beräknar redan nu ha 40 miljoner enheter i lager. Följaktligen borde avslutat priskrig betyda att tillverkarna tvingas fokusera på att anpassa sina produkter i enlighet med kundens behov, vilket är nyckeln till branschens framtida utveckling.

CMM uppger att den pågående processen med att uppgradera standarden på bl.a. de kinesiska hushållens vitvaror accelererar och att förändring i verksamheten kan ge möjligheter för företagen att förnya sin produktstruktur. Man förutspår att marknaden rent generellt kommer att koncentrera sig på mer tekniskt avancerade produkter år 2015. Statistik visar att försäljningsvärdet av billigare luftkonditioneringsenheter (non-inverter) minskade med 11,7% från Labor Day-perioden föregående år, medan försäljningen av mer avancerade luftkonditioneringsenheter med variabelt flöde, ökade med 2,6% jämfört med samma period förra året.

Samtidigt leder alla typer av ”smart” styrning av utrustning, utvecklingen av branschen. Förra året sköt försäljningen av ”smart” luftkonditioneringsutrustning i höjden med över 300% jämfört med förra året, eftersom produkterna både ger en bättre kundupplevelse samtidigt som de möter efterfrågan på hög kvalitet och bekvämt boende.

Enligt experter inom branschen kommer den kinesiska luftkonditioneringsindustrin att fortsätta att utveckla högkvalitativa produkter och planerar en uppgradering av strukturen för att kunna producera energisnåla, moderna och smarta luftkonditioneringsanläggningar. Man bekräftar vidare att efterfrågan av högkvalitativa luftkonditioneringsanläggningar är på uppgång och tror att tillämningen av nya nationella normer för luftkonditioneringsenheter med variabelt flöde kommer att leda till stora förändringar i marknadsstrukturen.

Marknadsexperterna hävdar att förändringar i marknaden skulle tvinga företagen att anpassa sina produktstrukturer och leda vidare till tekniska innovationer, i ambitionen att möta konsumenternas nya krav. CMM anser för sin del att luftkonditioneringstillverkare skulle vara bättre betjänta av att främja sin egen förmåga att möta marknadens krav i stället för att hänge sig åt priskrig som inte bringar något gott med sig.